Daglig leder Torstein Lium, Bygg- og Tømrermesterfirmaet Torstein Lium. (Foto: Byggmesterforsikring)

Kvalitetsfokus reduserer skader

– Vi jobber bevisst med å unngå skader på bygg og medarbeidere. Etter 25 år har vi ikke hatt noen skadeforsikringssaker på byggeplassen og sykefraværet er lavt, det viser at vår måte også gir uttelling økonomisk, sier tømrermester Torstein Lium.

– Vår spesialitet er nybygg og takløft der vi bygger på ny etasje, og nedslagsområdet avgrenser seg fortrinnsvis til Bærum kommune. Våre seks medarbeidere er alle rekruttert fra området, det gjør at vi sparer reisetid og sikrer at vi jobber effektivt sammen, smiler Torstein, som nå er i en avsluttende fase med ferdigstillelsen av enebolig nr. 2 på samme tomt på Bekkestua.

Byggmesterforsikring AS ble etablert i 2003, og er et selskap som leverer og administrerer forsikringer, garantier og skadebehandling på vegne av stabile forsikringsgivere til seriøse håndverksbedrifter. Selskapet har i skrivende stund 17 medarbeidere med spesialkompetanse innen forsikringer og garantier til byggebransjen. Byggmesterforsikring AS er eid 100% av Byggmesterforbundet.

Gode rutiner er gull verdt

Tømrermesterfirmaet har for tiden tre tømrersvenner og to lærlinger, og Torstein roser innsatsen de legger for dagen.

– Jeg har hatt et godt samarbeid med Nesbru Vgs., som i tillegg til fag, jobber systematisk med ting jeg er opptatt av, det være seg sikkerhet på byggeplassen og bruk av maskiner. Det gjør at lærlingene forstår våre HMS-krav og hvorfor vi jobber på den måten vi gjør. Vi skal ikke ha fravær som skyldes at det ikke er tatt hensyn til HMS, for å si det sånn. Jeg ønsker at de ansatte skal forstå at de ikke får betalt, eller bonus for å ødelegge seg. Tiltak kan dreie seg om alt fra plassering av verktøy, til bruk av hjelm, hørselvern og vernesko. Det er også røykeforbud inne, sier Lium.

– Alle våre byggeprosjekter blir bygget under et værbeskyttelses system, såkalt tak over tak system. Det er et viktig skadeforebyggende tiltak, som sikrer et tørt bygg gjennom hele byggeprosessen. Vi oppnår det beste resultatet, fordi vi ikke har noe problem med nedfukting, samtidig sikrer vi et godt inneklima i det ferdige bygget. Vi får også stabile arbeidsforhold, uansett om det regner, eller snør. Denne måten å jobbe på virker skadeforebyggende, sier tømrermester Torstein Lium. (Foto: Byggmesterforsikring)

– Alt vi gjør, har som utgangspunkt å ivareta sikkerhet og helse. Det er også grunnen til at vi har en avtale med en idrettsmassør, som kan løse opp muskler på en benk i hvilebrakka, og gi nyttige råd og tips til gutta som forebygger belastningsskader.

BYGGMESTERFORSIKRING – ET SELVFØLGELIG VALG

– Som medlem av Byggmesterforbundet var valget av Byggmesterforsikring naturlig. Selv om jeg ikke har hatt skadeutbetalinger, har jeg alltid fått en god service, og jeg setter også pris på nyhets­brevene som sendes ut med nyttige informasjon og påminnelser. Jeg mener vi som er tilsluttet Byggmesterforbundet er tjent med en samarbeidspartner som kjenner vårt fag og de problemstillingene vi har i vårt daglige virke. Det er også positivt, at et eventuelt overskudd går til gode bransjemessige tiltak, fremfor aksjonærene i et eksternt forsikringsselskap, poengterer Torstein Lium.

Klok av skade

Det er ikke mange andre tømrermesterfirmaer som bygger inn byggeplassen i et eget bygg før byggestart. Men Torstein Lium har erfart at dette er god økonomi.

– For noen år tilbake opplevde jeg tidenes regnskyll da vi var i oppstarten av et byggeprosjekt, vi slo Bergens nedbørsrekord for å si det sånn. Vi dekket til takkonstruksjonen med en kraftig, stor presenning, men dette fungerte bare tålig bra. Det gjorde at jeg tok tak i utfordringene med værproblematikken, og realiserte ideen med å bygge et stillasbasert bygg med et kassett-tak på utsiden av bygget vi jobbet med.

– Nå har vi et enklere system, der det dras presenninger, såkalt kederduk, i et system som fungerer veldig bra. Det gjør at vi kan jobbe tørt gjennom hele byggeprosessen, sommer som vinter. Det er lettere å jobbe for gutta, og vi får full kontroll. Dette har eliminert fuktskader, og vært en så stor suksess, at vi bruker tak over tak systemene på alle jobbene vi utfører. Det er ikke et alternativ ikke å ha dette med i prosjektene vi påtar oss, fremholder Torstein Lium.

Han legger til at materialene som skal brukes, også er lagret under tak på byggeplassen.

Hold tyven ute

Inngjerding og skilting er viktige skadeforebyggende tiltak, fastslår Torstein Lium.

– Vi låser inn alt verktøy og vi stenger av bygget etter arbeidstid. Jeg er også bevisst på at vi lar lyset stå på om natten. Problemområder gjerdes også inn. Fordi jeg selv er på byggeplassen gjennom arbeidsdagen, kan jeg følge opp stort og smått, og gjøre skadeforebyggende tiltak.

– Det kan for eksempel være småting, som at vi stenger av vannet i huset, og passer på at elektriske ovner står forsvarlig plassert på ubrennbart underlag før vi avslutter dagen. Vi passer også på ikke å ha synlige «lokketilbud», som kan friste eventuelle forbipasserende som ser etter «godbiter» å raske med seg.

– Alt i alt har dette virket godt, vi har ikke hatt tyverier og vi har ikke fått utbetalt skadeforsikring. Så min erfaring er at mye er gjort med en bevisst holdning og gode rutiner. Det gir uttelling på skadefronten.

Fagleder Forsikring Trond Bystrøm: Skjerpings folkens!

– Pilene har pekt gale veien når det gjelder bilforsikring. Skadeøkningen har vært så stor, at vi har blitt nødt til å øke både egenandeler og premier, sier fagleder Bystrøm i Byggmesterforsikring.

– Min oppfordring til bransjen nå som vi går inn i høst- og vintersesongen; hold avstand til bilen foran og vis aktsomhet, så vi kan holde premiegrunnlaget på et lavt nivå. Det er god økonomi. Ikke minst må vi ta et ansvar for ikke å påføre andre skader.

Jurist Nicolai Dammyr: Gode internrutiner gull verd

– Torstein Lium er et godt eksempel på at gode internrutiner reduserer risikoen for skader. Det gir god økonomi for bedriftene og bedre mulighet for å nå frister. Jeg vil også peke på at gode internrutiner starter allerede ved kontraktsinngåelse og avsluttes når garantifristen utløper, forklarer jurist Dammyr i Byggmesterforsikring.

– Som totalentreprenør, står du ansvarlig, også for det som utføres av underentreprenører. Sørg derfor for å sikre deg redusert risiko ved deloverlevering ved større prosjekter, og velg dine samarbeidspartnere med omhu. Vi i Byggmesterforsikring gir deg gjerne råd så du kan redusere risikoen for økonomiske belastninger som følger av skader, sier Nicolai Dammyr.

Om du vil vite mer om tilbudene til Byggmesterforsikring finner du dem her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *