- Nøl ikke, ta kontakt med oss i Byggmesterforsikring dersom du har spørsmål om regelendringene, eller ønsker opplysninger om pensjonsforsikringen vi tilbyr, sier Jens Christian Sundem.

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Pass på! Nytt regelverk for bedriftspensjon fra første juli

– Endringene i regelverket for bedriftspensjon byr på flere praktiske og økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere og de ansatte, sier fagleder Jens Christian Sundem i Byggmesterforsikring.

– Fra jeg startet å jobbe med pensjon i 1995 og frem til i dag har det gjennom årene vært mange endringer på regler og lovverket i det norske pensjonssystemet. Men endringene som trer i kraft 1. juli har større konsekvenser for både bedriftene og de ansatte enn mange av de små justeringene som har blitt gjort tidligere, sier pensjonsekspert Jens Christian Sundem.

Byggmesterforsikring AS ble etablert i 2003, og er et selskap som leverer og administrerer forsikringer, garantier og skadebehandling på vegne av stabile forsikringsgivere til seriøse håndverksbedrifter. Selskapet har i skrivende stund 17 medarbeidere med spesialkompetanse innen forsikringer og garantier til byggebransjen. Byggmesterforsikring AS er eid 100% av Byggmesterforbundet.

Sparing fra første krone

– For de fleste bedriftene medfører kravet om sparing fra første krone økte pensjonsutgifter. Har bedriften OTP med minstekrav 2% vil dette utgjøre kr. 2.128,- i økt sparing per ansatt, pluss gebyr. Har bedriften valgt høyeste sats, 4%, blir summen kr. 4.256,- i økt sparing per ansatt pluss gebyr, sier Jens Christian Sundem.

Han legger til at senkningen av aldersgrensen fra 20 til 13 år nok har gått mange hus forbi.

– Dette er nytt, og man må ta det i betrakting når man for eksempel har lærlinger, sesongarbeidere, eller sommervikarer. I dette ligger det også at ansatte med stillingsprosent under 20 nå skal være med i ordningen. Disse har nå rett til pensjon fra deg som arbeidsgiver.

Skatteetaten glemmer aldri!

Det er bedriftenes ansvar å sørge for at man følger opp regelverket for bedriftspensjon. Men det er kommet et nytt og viktig tillegg.

-Skatteetaten har nå fått oppgaven å passe på at bedriftene følger reglene. I dette ligger det også at de kan ilegge bedriftene dagsbøter om de ikke følger loven. Derfor er det viktig å merke seg at arbeidsgiver har ansvaret for å ha kontroll på at avtalen er korrekt og at loven blir fulgt, påpeker Jens Christian Sundem.

Rimelig, bedre og enklere pensjonsløsning

– Den beste og enkleste løsningen for bedrifter i bygge-bransjen er administrasjon via lønningsprogrammet, der det automatisk går lønnsdata til pensjonsselskapet. Vår pensjonsleverandør Duvi Pensjon har denne løsningen for alle våre kunder, poengterer Jens Christian Sundem.

– For ansatte med variabel lønn, eller timebasert lønn, vil lønnsdataene til enhver tid gi riktig grunnlag for hva som skal avsettes til pensjon. I tillegg sikrer det at de ansatte automatisk meldes inn når de begynner i jobben, og at de utmeldes når de slutter i bedriften. Dette skjer nøyaktig på riktige datoer. Det sikrer deg som arbeidsgiver at dine ansatte alltid får korrekt sparing, og at du følger lovverket.

– Sist, men ikke minst vet vi at Duvi Pensjon er blant de rimeligste på markedet. Duvi Pensjon gir prisløfte på gebyrer og omkostninger for små og mellomstore bedrifter.

– Superenkelt, sier Snekkergutta AS i Drøbak

– Vi har tidligere hatt pensjonsavtalene i et annet selskap, og det krevde mye administrasjon å holde dette oppdatert. Men med Byggmesterforsikring– og samarbeidspartneren DUVI har dette blitt veldig enkelt. Lønngrunnlaget går automatisk inn til Duvi Pensjon, og de holder pensjons innbetalingene løpende oppdatert uten at vi trenger å gjøre noe. Noen ganger ønsker gutta å stå på for å tjene litt ekstra, da må pensjonsinnbetalingen endres. Nå slipper vi å passe på dette. Det forenkler våre administrative rutiner, noe som er viktig for et lite firma som oss, forteller styreleder Simen August Larsen i Snekkergutta AS.

– Man må vurdere hvor mye tid og krefter man skal sette av til administrative oppgaver. For oss som en mindre håndverksbedrift er det viktig å ha samarbeidspartnere som bidrar til å forenkle hverdagen. Det opplever jeg vi har oppnådd med Byggmesterforsikring og Duvi Pensjon, mener Simen August Larsen.

– For oss har det vært en god løsning, ikke minst nå når regelverket for bedriftspensjon endres. Vi ønsker å bruke kreftene på å utføre vår jobb. Alt som kan bidra til å redusere administrative rutiner er positivt. Samtidig er vi opptatt av å overholde lover og regler, og det er trygt å vite at vi har valgt en partner som følger opp dette for oss. Vi føler oss trygge med pensjonsavtalene i Duvi Pensjon, sier Simen August Larsen.

– For øvrig er prisnivået fornuftig, legger han til.

Lokale håndverkstradisjoner

Snekkergutta AS ble startet i februar 2017 av eierne Simen August Larsen og daglig leder Espen Larsen. Etter en tøff oppstartsperiode, er økonomien på skinner og antall medarbeidere teller ni personer, inkludert tre lærlinger.

– Etter fem års drift er vi nå over på plussiden. Vi har utviklet vår nisje, som i hovedsak er rehabilitering, restaurering og ombygging av private boliger og hytter i vårt nedslagsområde, som er Drøbak og Follo. Vi gleder oss over økende aktivitetsnivå, og ser lyst på fremtidsutsiktene. Mye av æren for dette skyldes at vi har kvalifiserte medarbeidere, blant annet har tre av våre tømrere mesterbrev. Så vi kan påta oss varierte oppdrag. Det gjør det også morsomt å holde på, vi finner løsningene som våre kunder setter pris på, forklarer Simen August Larsen.

Alt på ett sted

Snekkergutta AS har brukt forskjellige forsikringsselskaper, men har til slutt valgt å samle disse i Byggmesterforsikring.

– Det oppleves som trygt og enkelt å samle forsikringene i bransjens eget selskap. Det forenkler våre administrative rutiner. Men jeg synes også at prisnivået er gunstig, både på bil og pensjon. Vi er fornøyde med både service og oppfølgning, sier Simen August Larsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *