Daglig leder Tore Strand i Strand Group AS.

Innskuddspensjon fra Duvi er en fantastisk forenkling

– Duvi Pensjon via Byggmesterforsikring sørger for at vi alltid er oppdatert, det er viktig for oss. Vi er strålende fornøyd, fastslår daglig leder Tore Strand i Strand Group AS.

– Etter at vi overlot administrasjonen av medarbeidernes pensjonkonto til Duvi Pensjon, har vi spart oss for utrolig mye administrativt arbeid. Løsningen innebærer også at vi slipper å følge med på eventuelle forskriftsendringer. Duvi Pensjon sørger at vi alltid er oppdatert, det er viktig for oss. Vi er strålende fornøyd, fastslår daglig leder Tore Strand i Strand Group AS.

Strand får sitt firmas nye pensjonsordning gjennom Byggmesterforsikring AS som ble etablert i 2003 som forsikringsformidlingsselskap og er 100 % eiet av Byggmesterforbundet.

Må være effektiv

– Vi driver en omfattende virksomhet med en rekke nisjeselskaper innenfor byggmestertjenester, miljøsanering, og mur og betongarbeider. Vårt marked er fra Trøndelag og sørover. Det krever at vi har en mobil arbeidsstokk og at vi er gode på det vi driver med, fremholder Tore Strand.

– Med en liten administrasjon, kan arbeidspresset bli stort. Da gjelder det å jobbe effektivt, poengterer Tore Strand.

– Jeg har studert informatikk, og er utdannet økonom, takstingeniør og byggmester, så fagkunnskapen er på plass. Men jeg har også lang erfaring som leder i selskaper innen IT/tele og bygg/anlegg, så jeg opplever at jeg har den bredden i fagkunnskap som skal til for å utvikle forretningsvirksomheten, uten en stor administrativ stab å støtte meg på, legger han til.

Oversikt er avgjørende

– I dag har vi 52 medarbeidere i Strand Group, inkludert tre lærlinger. Ca. 35 % er norske fagarbeidere og ca. 65 % er fra Øst-Europa. Det krever sitt å holde oversikt over timelister, lønnsutbetalinger og pensjonsopptjening. Mens vi tidligere utførte mye arbeid manuelt, har vi fått på plass et nytt økonomisystem, som har forenklet driften vesentlig. Lønnsfilene overføres automatisk til Duvi Pensjon, som avstemmer dette med pensjonskontoen. Det sparer oss for mye arbeid og vi slipper å følge med på regelverket. Jeg er superfornøyd med denne løsninger, fastslår Tore Strand.

Skatteetaten følger med!

Fra og med 2021 har Skatteetaten overtatt ansvaret for å sjekke at alle bedrifter sparer pensjon for sine ansatte. De som ikke gjør det, risikerer dagbøter på kr. 250 per ansatt. Bedriften vil også få krav om pensjonsinnbetaling med tilbakevirkende kraft.

Dette må du vite om pensjonskonto

– Fra 1. januar 2021 har alle ansatte i private bedrifter som har innskuddspensjon/OTP sin egen pensjonskonto. Kontoen blir etablert i pensjonsselskapet der bedriften har sin pensjonsavtale. I tillegg vil opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon samles på denne kontoen, forklarer forsikringsrådgiver Jens Christian Sundem i Byggmesterforsikring.

– Grunnen til at vi har valgt å inngå et et samarbeid med Duvi Pensjon som vår partner, er at vi mener dette gir byggmestre en enkel og kostnadseffektiv løsning. Vi er opptatt av å gi våre forsikringstagere de beste betingelsene, fremholder forsikringsrågiver Jens Christian Sundem i Byggmesterforsikring.

Det er også viktig å merke seg at regelen om minst 12 måneders ansettelse nå er fjernet.

– Fra 1.1.2021 skal også ansatte med arbeidsperiode under 12 måneder ha rett på opptjente pensjonsmidler fra første arbeidsdag, frem til man slutter, poengterer Jens Christian Sundem.

– Forutsetningen er at den ansatte har minimum 20% stilling og at medarbeideren er over 20 år, legger han til.

Større ansvar

Ved innføringen av pensjonskonto pålegges bedriftene et større ansvar for å gi de ansatte informasjon om pensjonskonto-ordningen.

– Medarbeiderne har krav på å få vite hvilken risikoprofil bedriften har valgt som standard og bakgrunnen for dette, hva som kan forventes av utbetaling for den ansatte den dagen pensjonen skal utbetales, samt hvilke valgmuligheter de ansatte har for å endre risikoprofil og hvordan dette kan gjøres, forteller Jens Christian Sundem.

Daglig leder Asbjørn Erdal i Duvi Pensjon: – Enkelt og oversiktlig

– Vårt fokus er å gi våre forsikringstagere en rimelig og effektiv løsning, og vi er glade for at Byggmesterforsikring har valgt oss som samarbeidspartner. Vår målsetting er at vi skal gi våre forsikringstagere en løsning som krever minst mulig administrativt arbeid. Vi løser oppgavene, og påtar oss også å oppdatere regelendringer automatisk, så bedriften er trygg på at man opererer innen gjeldende regelverk, sier daglig leder Asbjørn Erdal i Duvi Pensjon.

– Vi skal sørge for at våre bedriftskunder opplever en effektiv administrasjon av medarbeiderens pensjonskonto til lavest mulig pris. Våre forsikringstagere skal også være trygge på at de følger loven, understreker daglig leder Asbjørn Erdal i Duvi Pensjon.

Rent praktisk gjør Duvi Pensjon AS det administrative arbeidet med pensjonskontoen.

– Så fremt bedriftene bruker Fiken, eller Nettlønn, kan sende lønnsfilene fra sitt regnskapssystem direkte til oss. Bruker dere andre systemer, laster dere opp en FNO-rapport fra regnskapssystemet. Deretter gjør vi avregningene og avsetningene til pensjonskonto. Vi passer på at informasjonen i pensjonskontoen samsvarer med timelister. Så fremt sluttdato fremkommer i lønnsfilene, passer vi også på at pensjonssparingen automatisk stoppes når en medarbeider avslutter arbeidsforholdet, oppsummerer Asbjørn Erdal.

Hvis du vil vite mer om innskuddspensjon for din bedrift kontakter du forsikringsrådgiver Jens Christian Sundem i Byggmesterforsikring.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *