Mange bedrifter har fortsatt ikke fått på plass OTP etter nye regler. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Snart risikerer 20 000 virksomheter uten OTP tvangsmulkt

– Fristen for å få etablert en OTP i tråd med nye vilkår er 30. juni. Etter denne datoen vil man risikere tvangsmulkt dersom pensjonsordning ikke er innført i tråd med loven, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge.

Fra 1. januar trådte noe viktige endringer i loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i kraft. Endringene innebærer at alle arbeidsgivere som plikter å ha en pensjonsordning skal spare minst 2 prosent av de ansattes inntekt fra første krone. I tillegg er minstekrav om 20 prosent stilling fjernet og nedre aldersgrense satt til 13 år.

Les også: Tilsyn med tjenestepensjon er en viktig seier for seriøse bedrifter

Obligatorisk fra 30. juni

– Det har vært mye debatt om pensjon de siste årene. Endringene som nå gjelder fra 1. januar, knytter seg til ordningen med “obligatorisk tjenestepensjon” og gjelder privat sektor, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge.

OTP er en forkortelse for obligatorisk tjenestepensjon. De aller fleste arbeidsgivere i privat sektor plikter å opprette en pensjonsordning for sine ansatte og betale en prosentdel av deres lønn til pensjonssparing.

– Vi vet at mange fortsatt ikke har fått på plass OTP etter nye regler, og flere virksomheter vil være tjent med få bistand av regnskapsføreren for å rekke det innen fristen, sier administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. (Foto: CF-Wesenberg)

– De fleste arbeidsgivere må på gitte vilkår opprette en obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP) for sine ansatte, og senest innen seks måneder etter at plikten til å etablere en ordning er inntrådt. Loven om OTP sier at virksomhetene skal ha en pensjonsordning som følger bestemmelsene i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven eller foretakspensjonsloven. Det er opp til arbeidsgiver hvilken type ordning som skal opprettes, forklarer Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge:

– Fra 1. januar i år trådte det i kraft noen endringer fra tidligere lovverk, blant annet knyttet til stillingsbrøk og alder. Dersom en virksomhet er OTP-pliktig og ikke har opprettet en pensjonsordning, vil den ved et tilsyn bli pålagt å opprette en pensjonsordning. Hvis pålegget om opprettelse ikke er fulgt innen en fastsatt frist, vil virksomheten få tvangsmulkt. Tvangsmulkten er kroner 250 per ansatt per dag og løper frem til det er dokumentert at pensjonsordning er opprettet.

God dialog med Skatteetaten

– Det er Skatteetaten som er tilsynsmyndighet på dette området. I disse dager sender etaten ut et informasjonsbrev til rundt 20 000 virksomheter som plikter å ha en OTP-ordning, men som ikke har oppgitt i a-meldingen hvilken pensjonsinnretning de har avtale med. Bakgrunnen for om en virksomhet mottar dette brevet kommer altså fra virksomhetenes egen innrapportering i a-meldingen, forteller Regnskap Norge direktøren:

– Pensjon er et komplisert tema både for ansatte, bedriftsledere og eiere. Særlig for mange små- og mellomstorebedrifter er det krevende å holde seg oppdatert både på regelverk og de alternative pensjonsordningene som finnes. Det er imidlertid ingen unnskyldning for å ikke få dette på plass.

– Fra Regnskap Norge sin side vil vi bistå Skatteetaten med å få informasjonen ut til landets autoriserte regnskapsførere. Nettopp fordi temaet er vanskelig og dyrt dersom regelverket brytes, tror vi mange virksomheter ser seg tjent med å rådføre seg med egen regnskapsfører for å få dette på plass riktig. Vi vet ikke omfanget, men vi vet at mange fortsatt ikke har fått på plass OTP etter nye regler. Nå er det snaut to måneder igjen, før eventuelt mulkt begynner å løpe.

Fakta om OTP

Private arbeidsgivere som er pålagt å opprette pensjonsordning er foretak hvor:

  • Virksomheten har minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
  • Virksomheten har minst to personer som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, og minst en av arbeidstakerne har eierinteresse i foretaket.
  • Virksomheten har personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Når virksomheten har plikt til å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 13 år meldes inn med virkning fra første arbeidsdag.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.