Vedum tar opp royalsaken på Stortinget

Kravet om testing av royalimpregnert kledning setter arbeidsplasser i fare over hele landet, mener Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og spør kommunalministeren om det er lovhjemmel for testkravet.    

I spørsmålet viser Vedum til en juridisk utredning fra tre royalprodusenter som konkluderer med at det ikke er grunnlag for å kreve testing av royalbehandlet kledning. Nå vil han ha kommunal – og moderniseringsminister Nikolai Astrups svar på om han er uenig i denne konklusjonen og om han i tilfelle kan vise til en lovhjemmel for det.

Norsk byggeskikk i fare

– Tre lokale hjørnesteinsbedrifter og 300 arbeidsplasser er i stor fare på grunn av den såkalte royalsaken, skriver Vedum i begrunnelsen.

– Omfanget er enormt og situasjonen svært alvorlig. Mer enn 1 000 bedrifter over hele landet er direkte berørt. Om det ikke ryddes opp raskt og riktig, kan kostnadene bli på flere milliarder kroner, ifølge bransjen. Normal norsk byggeskikk vil være utfordret for alltid.
Virke, Byggmesterforbundet og Boligprodusentenes Forening har tydelig bedt om raske og konstruktive løsninger. Fordi saken har så dramatiske og dyptgripende konsekvenser, og fordi skaden som gjøres ikke tjener noen som helst hensikt.

 

Ulike testgrunnlag

Vedum argumenterer for synet sitt slik de tre produsentene gjør og som får støtte fra Byggmesterforbundet og Boligprodusentenes Forening: Testene som ligger til grunn for brannklassifisering blir gjort på feil grunnlag fordi vanlig kledningsprodukter testes uten den maling- eller beisbehandlingen som alle anbefales å bruke, mens royalimpregnert kledning er ferdigbehandlet når den testes. Brennbarheten i royalbehandlet kledning er ikke større enn i den som er malt eller beiset.

Løsning i sikte

Spørsmålet fra Vedum ble sendt fredag, men kommunalministeren rekker kanskje ikke å svare før det kommer en løsning.

Ifølge statssekretær Heidi Karin Nakken, har departementet et forslag som kan løse problemene raskt. Forslaget går ut på å fjerne koblingen mellom dokumentasjonsforskriften og teknisk forskrift, det vil si kravet i TEK om at produkter må oppfylle dokumentasjonsforskriften.

– Det er en overoppfyllelse av kravene og bidrar ikke til hensikten som er en forenkling, sier hun til bygg.no.

–Ved å fjerne koblingen mellom TEK 3–1 og dokumentasjonsforskriften, kan vi unngå floken i denne saken, og dermed sikre at de berørte parter kan få på plass en løsning som viser at TEK er oppfylt og at byggene ikke er brannfarlige – og dermed også få på plass midlertidige brukstillatelser, sier hun til nettstedet.

 

Kan bli permanent

Overfor bygg.no legger hun til:
– Vi ser ikke dette som en midlertidig løsning, men en permanent endring som da vil gjelde alle byggevarer, og ikke bare royalimpregnert kledning. Med denne løsningen vil man kunne følge det ordinære ansvarssystemet i Plan- og bygningsloven, og vil kunne løse opp i en vanskelig floke mange har havnet i. Det blir mulig å gi midlertidig brukstillatelse og ferdigattest, slik at byggene kan tas i bruk, som vi oppfatter som det viktigste.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *