(Illustrasjonsfoto: PB Lotherington)

Bransjeforeninger roser regjeringen for royalsaken

Tre bransjeforeninger er samstemte etter at royalsaken ble løst fredag: – Regjeringen berømmes for rask handling i en vanskelig sak, uttaler Treindustrien, Boligprodusentenes Forening og Byggmesterforbundet i hver sine pressemeldinger.

– Vi vil gi honnør til departementet for rask behandling og at man gjennom forskriftsendringen har kommet fram til en løsning som innebærer at bygg med royalimpregnert kledning kan tas i bruk, skriver Byggmesterforbundet i et medlemsbrev. Forbundet understreker at forutsetning for bruk av denne kledningen, er at det kan dokumenteres at byggteknisk forskrift er oppfylt, gjennom analyse eller kompenserende tiltak.

Les også: Bygg med royalbehandlet kledning kan få brukstillatelse

Standardiserte fraviksanalyser

– Konkret innebærer regelendringen at ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 og 2 kan bruke standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser til å lukke avvikene knyttet til royalimpregnert trekledning. Dette gjelder for bygninger hvor konsekvensen av en brann vil være liten til middels. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vil sørge for at det gis informasjon til kommuner, byggenæringen med flere om denne beslutningen, og hvordan den kan følges opp.

Godt samarbeid for å finne løsninger

De tre nevnte bransjeforeningene og flere andre har hatt et nært samarbeid med departementet om å finne både midlertidige og mer langsiktige løsninger.

Sikkerheten er ivaretatt

Treindustrien understreker i sin pressemelding av regjeringens løsning ivaretar sikkerheten selv om aktuelt produktet ikke tilfredsstiller kravene i regelverket.

Boligprodusentene er også opptatt av sikkerheten, og skriver følgende i sin pressemelding: – Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å berolige de mange som venter på å flytte inn i ny bolig eller overta et nytt bygg, og de håper derfor at kommunene og næringen forholder seg til endringene, slik at vi får fortgang i sakene.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *