Kravet vil gjelde for byggverk som oppføres eller gjennomgår hovedombygging der det er stilt krav om parkering. (Foto: Norsk elbilforening).

Alle nye hus og hytter må kunne lade elbil

Endring i TEK17: Regjeringen foreslår at alle nye bygg, inkludert boliger og fritidsboliger, må leveres ladeklare for elbil.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17): Forskrift § § 1-2 og 8-8 om ladeklare bygg: Klargjøring av føringsveier for ledninger, kabler og skinnepakker for lading av elbiler i bygg

Les også: Nye energikrav i bygg løses med tekniske installasjoner (+)

Byggverk med plass for parkering

Direktoratet foreslår å innføre et nytt krav om at byggverk med plass for parkering av personbiler og varebiler med totalvekt mindre enn 3 500 kg skal klargjøres med føringsveier for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg av elbiler. I praksis betyr dette at det må være lagt frem «føringsveier» (rør) til ledning i for eksempel garasje eller carport, og at sikringsskapet er dimensjonert for lading. Men det behøver altså ikke være trukket ledninger eller installert lader.

Det nye kravet vil gjelde for byggverk som oppføres eller gjennomgår hovedombygging der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Formålet er å tilrettelegge for elbillading og sikre at det blir gjort på et tidspunkt som medfører minst mulig kostnader og tidsforbruk.

– Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi har et mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025, og at utslippene fra transportsektoren skal være halvert innen 2030. For å få til det, må det bli enklere å velge elbil. Jeg tror økt tilgang til lading er et viktig skritt på veien, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Visse unntak gjøres for fritidsboliger i forslaget. For gjesteparkering til boliger, arbeidsbygninger og byggverk for publikum, skal 20 prosent av parkeringsplassene – og minimum én parkeringsplass – være ladeklare.

Usikre kostnader

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anslår at kostnadene ved å etablere ladeinfrastruktur i et eksisterende bygg som ikke er ladeklart, grovt sett ligger på rundt 4500-12000 kroner. Behov for graving kan øke kostnadene ytterligere. Disse kostnadene bortfaller for beboerne hvis alle nye bygg er ladeklare.

– Norsk elbilpolitikk er en suksess. I 2020 var mer enn annenhver nye bil en elbil. Norge har den høyeste elbilandelen i verden. Hovedgrunnen til denne suksessen er regjeringens avgiftspolitikk, som sikrer at det lønner seg å velge nullutslippsbiler. Tilgangen på offentlig tilgjengelig hurtigladestasjoner over hele landet er også viktig for at folk velger å kjøpe elbil. Nye regler for laderett i borettslag trådte i kraft ved årsskiftet. Dette forslaget føyer seg dermed inn i rekken av offensive elbiltiltak fra regjeringen, sier Astrup.

Høringsfristen er 5. mars 2021.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *