– Vi har jobbet for lange dager og vi har ikke inngått avtaler om forskyving av arbeidstid, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)

Arbeidstilsynet bryter arbeidsmiljøloven

Siden 2018 har Arbeidstilsynet registrert flere hundre varsler om brudd på egne ansattes arbeidstid. – Sånn skal det ikke være, sier direktør Trude Vollheim.

Så langt har Arbeidstilsynet avklart at av 817 varsler om mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, var 144 tilfeller brudd på bestemmelsene i 2018, skriver NRK Oslo og Viken.

Har ikke oversikt

På grunn av en større omorganisering kan ikke direktoratet si hvor mange ganger ansatte arbeidet utover avtalte tider i 2019.

– Vi har jobbet for lange dager og vi har ikke inngått avtaler om forskyving av arbeidstid, sier Vollheim til NRK.

Arbeidstilsynet har arbeidet for å løse problemene siden NRK kontaktet Arbeidstilsynet i desember 2019 for å se tilsynets egne brudd på arbeidsmiljøloven.

I den forbindelse utarbeidet Arbeidstilsynet en veileder med spørsmål og mulige svar i saken. Et spørsmål er:

Hvorfor skal vi høre på Arbeidstilsynet, dere følger jo ikke arbeidsmiljøloven selv? 

– Vi har erkjent at vi ikke har vært gode nok på opplæring og oppfølging av våre interne rutiner. Vi har nå satt i gang en rekke interne tiltak. Og vi mener det er fullt mulig å unngå brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid med bedre planlegging, opplæring og oppfølging, svarer Arbeidstilsynet i veilederen.

Har nullvisjon

I 2012 påla Arbeidstilsynet Oslo kommune å ha systemer som sikret at man ikke overskred bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Kommunen hadde og har store utfordringer med å overholde bestemmelsene.

Selv mangler Arbeidstilsynet et slikt system.

– Arbeidsmiljøloven er en så fleksibel lov at det er fullt mulig å lage et system som gjør at vi unngår brudd. Det gjelder Arbeidstilsynet og det gjelder Oslo kommune, sier Vollheim som nå har pålagt direktoratet å få bedre systemer på plass.

– Jeg har fullt fokus på dette og følger det tett. Jeg har en nullvisjon, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet til NRK Oslo og Viken.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *