Kommunalminister Nikolai Astrup (H). (Foto: Fotograf Sturlason, UD)

– Vi ønsker at fleire skal få eigen bustad

Statsbudsjettet 2021: Husbanken får en låneramme på 20 milliarder i 2021 og skal prioritere Startlån. Boligsparing for ungdom (BSU) får et høyere sparebeløp og målrettes mot unge som ikke eier bolig.

– Vi ønsker at fleire skal få realisere draumen om eigen bustad. Derfor føreslår regjeringa ei låneramme til Husbanken på 20 milliardar kroner i 2021, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Mer til Startlån

Innanfor låneramma vil startlån bli prioritert først. Startlån går til barnefamiliar og personar som er i ein særleg utfordrande situasjon, og som har vanskeleg for å få bustadlån i ein vanleg bank. Det antakast at rundt 8 000 husstandar vil få startlån i 2021. Låneramma vil også gå til utleigebustader, miljøvennlege bustader, livsløpsbustader og studentbustader.

– Frå 2013 har regjeringa bevilga 50 milliardar kroner i startlån til nesten 50 000 husstandar. Med regjeringas forslag til statsbudsjett i 2021, kan denne satsinga fortsetje neste år, seier Astrup.

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringa også å styrkje bustøtteordninga med 82,4 millionar kroner, til over tre milliardar kroner totalt. Satsinga vil komme både einslege og barnefamiliar til gode. Einslege vil kunne få opptil 3 830 kroner meir i bustøtte per år, og større husstandar inntil 2 430 kroner meir per år.

BSU-ordningen blir mer målrettet

Regjeringen foreslår at ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) målrettes mot unge som ikke eier bolig. Samtidig foreslår regjeringen å øke det årlige sparebeløpet til 27 500 kroner, slik at de som er utenfor boligmarkedet, kan spare mer.

– Formålet med BSU-ordningen er å hjelpe unge inn i boligmarkedet. Likevel ser vi at om lag en tredjedel av de som sparer i BSU allerede eier bolig. Nå målretter vi ordningen og gjør den mer gunstig for de som ikke eier bolig, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen foreslår at personer som allerede eier bolig, ikke lenger skal få skattefradrag gjennom BSU-ordningen. Dette omfatter også tilfeller hvor man eier en del av en bolig. Selger man boligen uten å kjøpe en ny, vil man kunne spare med fradrag igjen. Regjeringen foreslår også å øke maksimalt årlig sparebeløp i BSU fra 25 000 kroner til 27 500 kroner.

NBBL: – Hjelper ikke unge til egen bolig

Norske Boligbyggelag er fornøyd med at flere barnefamilier med svak økonomi får Startlån i 2021, men synes at andre grupper også burde få låne når kravet til egenkapital er blitt så høyt.

– Mange unge kan i praksis ikke kjøpe egen bolig fordi boliglånsforskriften krever flere hundre tusen kroner i egenkapital for å låne penger til bolig. Så mye egenkapital er knapt mulig for mange selv om de har både jobb og stabil inntekt. Da er det minste regjeringen kan gjøre å gi langt flere startlån. Startlån er nesten gratis for staten, men fullstendig avgjørende for unge som trenger et sted å bo, sier adm. direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Boligbyggelaget er fornøyd med endringene i BSU.

– NBBL er glad for at muligheten til å spare BSU nå målrettes til de som ennå ikke har kjøpt sin første bolig, slik vi tidligere har foreslått, sier Fredriksen. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at dersom du har bolig, eller kjøper deg bolig, får du ikke lengre skattefradrag hvis du fortsetter å spare penger i BSU-kontoen, sier Fredriksen. (Foto: Nadia Frantsen, NBBL)

– Boligsparing med skattefradrag bør ikke gå til de som allerede eier egen bolig. Penger spart ved å fjerne skattefradrag for disse bør heller brukes til økte sparemuligheter til de som sparer til sin første bolig, sier Fredriksen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *