Fra 1. juli 2020 er et nytt kapittel om betong og tegl fra riveprosjekter lagt til i avfallsforskriften. (Foto: Byggmesteren)

Viktige endringer i avfallsforskriften og TEK17

Fra 1. juli 2020 fører et nytt kapittel i avfallsforskriften til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17).

Fra 1. juli 2020 er et nytt kapittel om betong og tegl fra riveprosjekter lagt til i avfallsforskriften.

Som følge av dette er TEK17 § 9-7 om kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse endret til også å omfatte andre bygningsfraksjoner som må fjernes etter avfallsforskriften.

Det nye kapittelet i avfallsforskriften skal ivareta forsvarlig gjenvinning av lite forurenset betong- og teglavfall, samt fjerning og destruksjon av avfall som inneholder høye konsentrasjoner av PCB, skriver direktoratet for byggkvalitet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *