Partner advokat Jørgen Bull, Advokatfirmaet Seland Orwall DA.

Hvordan håndtere skatt og avgift når kunden går konkurs?

Det er ikke sjelden at både små og store entreprenører går konkurs, men hvordan skal en underentreprenør håndtere skatt og merverdiavgift hvis entreprenøren har gått konkurs?

Slik regelverket er utformet, har man en plikt til å innberette og innbetale merverdiavgift uavhengig av om kunden faktisk har betalt regningen. Betaler ikke kunden som forutsatt, må man med andre ord legge ut merverdiavgift fra egen lomme. Er det slik at kundens betaling permanent uteblir – som for eksempel ved en konkurs – kan man kreve tilbakebetalt pengene som er innbetalt i merverdiavgift.

Dessverre er det enkelt å tråkke feil her.

Man får ikke «momsen tilbake» hvis kunden kan, men ikke vil betale. Typisk for omtvistede krav. Det hjelper heller ikke at man som leverandør sliter økonomisk fordi man må betale moms uten å få betaling fra kunden.

Det gode råd er derfor å lage en forklaring med faktum og juss. Denne bør sendes inn sammen med skattemelding for merverdiavgift (omsetningsoppgaven). Har man gjort feil, slipper man i alle fall tilleggsavgift (tilleggsskatt) som ofte er på 20%.

Tapet må være endelig

For å kunne få tilbake merverdiavgift som tidligere er innbetalt, må man kunne dokumentere at den manglende betalingen skyldes kundens manglende betalingsevne og at tapet er endelig. Det er ikke tilstrekkelig for å dokumentere at kunden har manglende betalingsevne at det er åpnet konkurs. Det kan jo være at man f.eks får dekning for en andel av det man har utestående. For å unngå å vente til konkursboet er avsluttet, noe som kan ta lang tid, kan det være en idé å kontakte bobestyrer og be vedkommende gjøre en vurdering av om det er mulighet for å få dekning for noen del av det utestående kravet. Får man vite at det ikke er utsikter til dekning av noen del av kravet, kan dette sammen med en vurdering av tap på kravbestemmelsen sendes inn sammen med selve kravet. Så – om alt er i orden – får man reversert den tidligere innbetalingen på omsetningsoppgaven hvor dette sendes inn.

Ta forklaringen med i selvangivelsen

Vilkårene for tap på fordring er omtrent likelydende i skatteloven. Men til forskjell fra merverdiavgiften, sendes skattemeldingen (selvangivelsen) inn bare en gang i året. Ta derfor vare på forklaringen som er sendt inn sammen med omsetningsoppgaven og send denne inn sammen med selvangivelsen for 2020, når denne skal sendes inn i 2021.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *