I en hall på Økern i Oslo er flere mikrohus under bygging. (Foto: David Reiss-Andersen)

Små trehus på hjul bygges i Oslo

Midt i koronakrisa ansatte Norske Mikrohus 12 nye håndverkere. På Økern i Oslo skal de bygge fullverdige bolighus som bare er 20 kvm store.

–  Det er mange som omfavner denne boformen. Hittil har den hatt god appell blant enslige kvinner omkring 35 år, bedrifter og turistnæringen, forteller daglig leder David Reiss-Andersen. Han viser blant annet til at regjeringen i Granavolden-erklæringen sier den vil satse på nye boformer, og nevner mikrohus spesielt.

I produksjonslokalene på Økern i Oslo bygges mikrohusene i henhold til forskriftskrav som gjelder vanlige boliger. De er fullisolerte og er derfor beboelige også om vinteren.

Mobile på henger

Husene bygges i tre på en treakslet henger med bredde på 2,5 meter og lengde 6,5 meter eller 7,5 meter. Konseptet er tilpasset en totalvekt på inntil 3,5 tonn.

Mikrohusene står på en tilhenger og kan flyttes til passende tomter i skog og mark.
(Foto: Aksel Jermstad)

De små husene har god ståhøyde og total høyde kan være 4,2 meter opp mot hemsen. Det er en trapp opp til hemsen og under den er det spesialtilpassede skuffer og hyller. Til sammen får man da et arealeffektivt hus på opptil 22 m2. Kjøkken, bad og toalett er utformet slik at plassen utnyttes optimalt. Vaske- og oppvaskmaskin kan også bygge inn.

Bærevegger og kledning er i tre. Kledningen er vanligvis i 16 mm tykkelse av jernvitriolbehandlet gran, eller i mer eksklusivt i seder, som skal stå ubehandlet.

Det er full ståhøyde inne og trapp opp til sovehemsen. All plass er godt utnyttet. (Foto: Aksel Jermstad)

Produksjonen skal industrialiseres

Konseptet har vært under kontinuerlig utvikling siden oppstarten med stadig nye løsninger og tilpasninger. Nå er Norske Mikrohus i dialog med Treteknisk og NTNU. Treteknisk skal nå foreta en gjennomgang av produksjonen og komme med forslag til effektivisering og optimalisering. I forhold til NTNU kan det bli aktuelt med masteroppgaver som ser på ulike sider av bedriftens virksomhet og selve konseptet. – Denne typer koblinger er veldig verdifulle for oss som en liten bedrift i utvikling og ekspansjon, sier daglig leder David Reiss-Andersen.

 

Miljø og bærekraft med mindre lån

David Reiss-Andersen er daglig leder i Norske Mikrohus.

– Det kan være flere grunner til at folk kan ønske seg mikrohus, mener Reiss-Andersen.

– For noen er mikrohus en mulighet til å eie uten å ta opp skyhøye lån. Andre ønsker en mer bærekraftig livsstil som er snillere mot miljøet. Fleksibiliteten og den økonomiske friheten er viktige argumenter for dem velger et hus på hjul.

– Mikrohus er ikke bare rimeligere å bygge enn vanlige hus, men de er også svært energieffektive å bo i. Med lavere boutgifter og færre eiendeler, får de fleste en annen økonomisk frihet til å gjøre mer av det de har lyst til, poengterer Reiss-Andersen.

 

En bevegelse for mikrohus

På amerikansk kalles mikrohusene Tiny Houses, og det er etablert en egen bevegelse som kalles The Tiny House Movement.

Det er antakelig flere aktører som er i gang med eller vil i gang med mikrohus her hjemme. I Førde har to studenter starte det som kalles Placåbo basert på et prosjekt de lagde på Høgskolen på Vestlandet og som de nå tar videre til NM for studentbedrifter.

Artikkelen er blant annet basert på en pressemelding fra Treteknisk.

2 kommentarer til “Små trehus på hjul bygges i Oslo

  1. Kan man komme – fysisk tilstede- og se på mikro husene/trehusene hos dere på Økern? For så å evt gjøre en avtale om kjøp?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *