(Illustrasjonsfoto)

Arbeidsformidling er en offentlig oppgave

I de siste årene har det vokst fram stadig flere bemanningsbyrå som konkurrerer om å ansette arbeidstakere innen bygg og anlegg.

Det siste tilskuddet blir omtalt i Helgelendingen 2. mai under navnet Team Bemanning. I intervjuet kommer byrået med flere oppsiktsvekkende uttalelser som ikke må få stå uimotsagt. Dersom målsettingene til byrået vil bli gjennomført, vil det bli til stor skade for utviklinga i byggenæringa.

Bemanningsbyrå kan ikke drive opplæring

Kunnskapsdepartementet skriver i et brev 11. desember 2018, følgende til Byggmesterforbundet:
«Med dagens bestemmelser om krav til lærebedrifter er det vanskelig å se for seg at en bemanningsbedrift vil kunne oppfylle vilkårene for å bli godkjent som lærebedrift i fag hvor bedriften ikke har egen produksjon.»
En bemanningsbedrift som leier ut sine ansatte til andre bedrifter, og derfor ikke har egen produksjon i faget, vil ikke oppfylle dette vilkåret.
Av den grunn kan heller ikke et bemanningsbyrå være medlem av et opplæringskontor. For hver bedrift uten lærling, en framtidig fagarbeider mindre.

Det har de siste 20 årene vært ført en felles kamp mellom LO, Fellesforbundet, BNL og Byggmesterforbundet mot bemanningsbyrå, mot sosial dumping, mot økt utleievirksomhet og for faste stillinger i seriøse bedrifter.
Dette fordi vi ønsker et regulert arbeidsliv med tariffavtaler, med pensjonsavtaler, regulerte arbeidstidsordninger og ulykkesforsikringer, for å nevne noe. Bare bedrifter med tariffavtale kan tilby AFP-pensjon.

Fylker og kommuner vil regulere

En rekke fylker og kommuner har egne vedtak som har til hensikt å regulere disse forholdene i næringa, for eksempel Oslo-modellen, Telemarks-modellen, etc. Dette gjelder også kommunene på Helgeland og Nordland fylkeskommune.

Statsbygg har fra 1. januar 2019 vedtatt at minimum 80% av arbeidet som utføres i deres regi, skal uføres av fast ansatte med reell stillingsprosent.

I tillegg har de vedtatt at dersom det er behov for innleie, skal disse ha minimum 80% stilling. Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det inngås avtale med de tillitsvalgte for at innleie er lovlig.

Pulverisert ansvar for ansatte

I en utleiesituasjon er det utleier som er ansvarlig for vedkommende arbeidstaker. Dette har skapt stor frustrasjon på norske byggeplasser ved at ansvarsforholdet pulveriseres og det utvikler seg ulike ansettelsesforhold på arbeidsplassene.

Dette kan bety ulik lønn, ulikt utstyr, ulik arbeidstid og ulike rettigheter, noe som skaper A- og B-lag på arbeidsplassene. Dette er til skade både for ledelse og ansatte.

Meningsløst krav

Team bemanning opplyser om at de vil kreve tre ulike kompetanser for dem som ansettes. Dette er et helt meningsløst krav som setter til side og utvanner yrkesfagene og fagopplæringa.
En ordinær norsk fagarbeider bruker fire år på sitt fag- eller svennebrev. Dersom vedkommende skal beherske to andre fag i tillegg, vil dette få store konsekvenser for både opplæringa og den enkelte økonomisk.

Vi håper ikke dette betyr at byrået skal basere seg på utenlandsk arbeidskraft med udokumenterbar kompetanse?

Det eneste som sikrer like konkurransevilkår, sammenlignbare arbeidstakerrettigheter og god opplæring, er ansettelse i ordinære bedrifter. Det vil sikre bedriftene trygg og forutsigbar bemanningssituasjon basert på egne behov.

Ti store bedrifter i Trondheim har for eksempel inngått et samarbeid om fagarbeidere etter behov, (Veidekke, NCC, Skanska, etc). Slik har det også vært praktisert i mange år i store deler av landet før bemanningsbransjen tok over.

Det er allerede for mange bemanningsbyrå i vårt område. Vi trenger ikke flere.

Arbeidsformidling må være en offentlig oppgave. Dette må settes høyt på den politiske dagsorden.

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *