Tilstandsvurdering krever erfaring, mener Byggmesterforbundet

Byggmesterforbundet går kraftig i rette med forslaget om at det skal kreves teoretisk fagskoleutdanning for å utføre tilstandsvurdering.

Reaksjonen kommer fordi regjeringen i forslag til forskrifter for avhendingslova foreslår at man minimum må være fagskoleingeniør med 120 studiepoeng for å foreta tilstandsrapporter.

Les mer om forslaget: Regjeringen vil ha bedre tilstandsrapporter

 

Bare teoretisk bakgrunn

Byggmesterforbundet reagerer på at teoretisk utdanning tillegges så stor vekt og at det ikke differensieres mellom formell utdanning og praksis.
– Kompetansekravet som foreslås i forskriften, er helt basert på teoretisk tilnærming uten erfaring fra byggeplass, skriver Byggmesterforbundet i sin høringsuttalelse.
Videre peker forbundet på at forslaget ikke har forståelse for mesterkompetansen og at mesteren ikke skal være i stand til å foreta en tilstandsrapport.

Utøvende i faget

– Opptakskravet til mesterutdanningen er utøvende praksis i faget i seks år. Som byggmester har man som regel erfaring som hovedentreprenør og har dermed god innsikt i alle deler av byggeprosessen. Utdanningen inneholder dessuten kompetansemål innenfor byggeregler, teknisk forskrift, standarder, prosjektering og kalkulasjon i tillegg til merkantile fag. Summen av dette gir en byggmester med nødvendig praksis kvalifikasjoner og kompetanse til å stå som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende i byggesaker som er relevante for arbeider som høringsforslaget omhandler, skriver Byggmesterforbundet.

God bakgrunn for tilstandsrapporter

Blant de få høringssvarene som foreløpig er kommet inn fra representanter for byggebransjen, er det ett som går langt i samme retning som Byggmesterforbundet. En byggeleder, takstmann og byggmester skriver at erfaring viser at praktisk bakgrunn, spesielt som bygg/tømrermester, er svært viktig for å forstå risiko og konsekvens ved analyse og tilstandsvurderinger av boliger. Dette er en bakgrunn som er vesentlig i yrket som takstmann, og kan ikke utlignes med studiepoeng fra fagskole og et par års praksis.

Les høringssvarene her

De mest erfarne forsvinner

Han mener det er feil av kommunaldepartementet å regne med at dagens takstmenn, som ikke har nødvendige studiepoeng, vil gi seg i kast med etterutdanning på fagskolen for å få det. – Mange takstmenn er i siste halvdel av yrkeskarrieren, og kan ikke ventes å søke seg inn på en skole nå. Konsekvensen kan bli at mange av de beste og mest erfarne takstmennene forsvinner fra yrket, skriver han.

4 kommentarer til “Tilstandsvurdering krever erfaring, mener Byggmesterforbundet

  1. Det er vel på tide å innføre noe mer fagteori, utover svennebrevet, for å få Mesterbrevet, så slipper vi den slaga forskjellsbehandling. Erfaring gir normalt også god kunnskap i fagteori, så realkompetansen til en erfaren mester er vanligvis fullt ut til stede, men ikke alltid. Det handler bare om et system for at mesteren kan få dokumentere at man også innehar den nødvendige fagteorien som en mester faktisk bør inneha.

  2. Nå er det vel innført ganske mye mer fagteori utover svennebrevet for å kunne kvalifisere til mesterbrev. LØM og faglig ledelse med beståtte eksamener og prosjektoppgave sist jeg sjekket:)

  3. Helt enig.
    Mesterutdanninga er bra, men den kunne godt vært enda tyngre på konstruksjon og byggningsfysikk.
    Slik at mestere kan dokumentere den kunnskapen de ofte innehar.

  4. Til opplysning så krever Mesterbrev 2 års videreutdanning ut over svennebrev

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *