Vårflom i Driva, 2018. (Foto: NVE)

Stor sannsynlighet for stor vårflom

Det er i år større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom mange steder i landet. Det gjelder alle landsdeler med elver som kommer fra indre strøk, spesielt i Nord-Norge, advarer NVE.

I Sør-Norge gjelder det først og fremst elver som har en stor andel av dreneringsområdet over 500–700 moh. I Nord-Norge gjelder det også elver med lavereliggende dreneringsområde.

Les hele vårflomanalysen på varsom.no

Størst sannsynlighet i nord

– Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90% sannsynlighet. Men også i resten av landet er det i mange av de store innlandselvene større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men NVEs beregninger viser at denne sannsynligheten er liten. Unntaket er større elver i indre strøk i Nord-Norge.

Størrelsen på vårflommen og når det kommer er avhengig av været. Mest sannsynlig start på vårflomperioden i de større vassdragene er fra slutten av april i Sør-Norge, og fra midten av mai i Nord-Norge.

– Men vi kan ikke se bort fra at vårflommen kan starte litt tidligere. Det er også scenarier som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli, sier Engen.

Rekordmye snø

Snømengdene er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom. På landsbasis er 2020 det mest snørike året siden 2000, så langt.

NVE har beregnet snømengder for hele landet, basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt, tilbake til 1958. Siden den gang har det bare vært fem år med mer snø enn i år på landsbasis.

– Disse beregningene viser at årets snømengder i Troms og Finnmark er blant de største i perioden det er utført beregninger for, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Les hele vårflomanalysen på varsom.no

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *