Fra flommen på Sørlandet høsten 2017. (Foto: NTB Scanpix / Tor Erik Schrøder)

Forbereder seg for vårflom

NVE varsler om vårflom over store deler av landet. 4 av 10 nordmenn tror de kan bli berørt av flom i år.

Hver tredje nordmann frykter storflom når snøen smelter i vårvarmen. Drøyt 20 prosent av de spurte mener at kommunen de bor i, ikke er godt nok forberedt på flom, skriver  forsikringsselskapet If.

Stor sannsynlighet

– Når det har vært mer enn 50 prosent mer snø enn normalt i store deler av landet, er det mange som går og ser på kraftig snøsmelting i disse dager. Det er ikke rart at disse frykter alvorlige konsekvenser, sier Jon Berge, informasjonsdirektør hos If.

De store snømengdene gjør at det er større sannsynlighet for en stor vårflom i Sør-Norge enn ellers, ifølge prognosene til NVE.

Det er variasjon fra fylke til fylke hvorvidt befolkningen frykter en storflom. Mest bekymret er innbyggerne i fylker som tidligere er rammet av flom: Hedmark (51 prosent), Oppland (50 prosent) og Buskerud (48 prosent) topper listen.

Undersøkelsen fra If viser også at mange tror beredskapen i kommunene ikke er god nok til å takle en storflom om den skulle komme. Skepsisen til kommunenes beredskap er også størst i fylker som tidligere er rammet av storflom, deriblant Hedmark (27 prosent) og Oppland (30 prosent).

I Agder (29 prosent) er også innbyggerne i tvil om beredskapsetatene er forberedt. Sørlendingene, som hadde kraftig flom i fjor høst, er landsdelen der flest er i tvil om beredskapen er god nok.

– Det kan se ut som om tidligere flommer svekker troen på at samfunnet kan stille opp for innbyggerne ved en krise. Dette betyr at det ennå er en lang vei å gå før beredskapen er god nok. Vi vet at mange kommuner har dette på dagsordenen, men mangler midler til å gjennomføre tiltak, sier Jon Berge hos If.

Ingen egne tiltak

Drøyt 4 av 10 tror at de selv kan oppleve flom denne våren, og mange har tenkt gjennom hva de kan gjøre av tiltak på egen eiendom hvis de skulle oppleve flom i nærområdet. 18 prosent sier de har gjort tiltak, og ytterligere 23 prosent har planer om tiltak.

Likevel har nær 60 prosent av dem som tror at de selv kan bli flomrammet, ikke tenkt på eller gjennomført flomtiltak. Best forberedt er innbyggerne i Oslo, Akershus og resten av Østlandet. I Hedmark, Oppland og Buskerud har over halvparten av dem som tror de kan bli rammet, selv satt i gang arbeid med forberedende tiltak eller har planer for tiltak.

Tilbyr full beredskap

– Spørsmålet er ikke om det blir flom, men hvordan man skal håndtere den. I en flomsituasjon er god planlegging og riktig utstyr avgjørende, sier Edvin Hesjedal, salgssjef i Cramo.

Utleieselskapet har lang erfaring med flomarbeid i bygg og naturlandskap og har samlet all informasjon om forberedelser og hva man gjør når skaden skjer på www.flomeksperten.no.

Cramo har følgende råd til alle som står i fare for å bli rammet av flom:

Store snømengder kan bli til enorme vannmasser. Da er det viktig å sørge for at eksisterende grøfter, stikkrenner, avløpsveier og sluk er frie for snø, is, grus, sand og andre elementer som hindrer vannet i å renne fritt.

Ved flom kan man forhindre store vannskader i bygg og boliger ved å grave midlertidige grøfter og demninger. (Foto: Cramo)

Beltegående gravemaskiner er effektive, produktive og fleksible. Cramo har beltegående gravemaskiner i flere vektklasser fra 5,1 til 24 tonn.

Har vannet kommet inn? Få det ut.

Når en flom trenger inn i bygg og boliger er det viktig å få vannet ut så raskt som mulig. Dette gjøres enkelt og effektivt med en pumpe.

–En slampumpe er beregnet for vann med sand, jord og andre større partikler som følger med flomvann. En lensepumpe er beregnet for renere vann uten store partikler. Disse pumpene har som regel større pumpekapasitet, forteller Hesjedal.

Før uttørking er det viktig å fjerne alt vann som ligger igjen på overflaten. Dette gjøres mest effektivt med en vannsuger.

Unngå fuktskader og mugg

Uttørking er viktig for å unngå at fukt utvikler seg til muggsopp.

– Ved vannskade er det viktig å få fuktigheten ut, fremfor å kapsle den inn i gulv og vegger.Varme fjerner ikke fukt, men hever temperaturen ­– som gir gode vekstvilkår for muggsopp. En avfukter produserer tørr luft og trekker fuktigheten ut av rommet, forteller Hesjedal.

På steder med temperaturer over 12 plussgrader bør man velge en vanlig avfukter som får vannet til å kondensere. På steder der gradestokken viser mindre enn 12 plussgrader er en rotoravfukter det beste alternativet.

Cramo har et stort utvalg avfuktere med enorm kapasitet – tilegnet alt fra store konstruksjoner og haller til mindre bygg og boliger.

– Husk at muggsopp og bakterier formerer seg raskere ved høy temperatur. Sørg derfor for god ventilasjon ved uttørking, tipser Hesjedal helt til slutt.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *