Kessel Ecolift XL stenger vannet ute dersom nettet er fullt og en pumpe sørger for at det trykkes ut. (Illustrasjon: Kessel)

Holder flomvannet ute til alle tider

Når avløpsnettet ikke tar unna gjelder det å ha løsninger som både hindrer kloakken å strømme inn, og samtidig sørger for å frakte avløpsvannnet ut til nettet.

Oversvømmelser og oppstøt av avløpsvann i bygninger forekommer stadig oftere. Skader i kjølvannet av oversvømmelser og springflo kommer raskt opp i mange millioner, og både gårdeiere og forsikringsselskaper har lenge stått rådville.

Det finnes imidlertid en rekke gode løsninger som klarer å stå i mot når vannet trykker på – i dagevis og vel så det.

– En tilbakeslagsventil kan fungere, men bare i et i et kort tidsrom. Hvis flommen ikke forsvinner vil nemlig avløpsvannet som strømmer på innenfra bygget ikke ha noe sted å gjøre av seg. TIlbakeslagsventilen har stengt utgangen, rørene fylles og vannet finner alltid letteste vei, dermed er oversvømmelsen et faktum, forklarer Rune Bergenhus ved GPA.

Pumpfiks F. (Illustrasjon: Kessel)

Tåler motstand

Når avløpsnettet ikke tar unna gjelder det ifølge Bergenhus å ha løsninger som både hindrer kloakken å strømme inn, og samtidig sørger for å frakte avløpsvannnet ut til nettet.

– En løsning bør ha både tilbakeslagssikring og en pumpe som er sterk nok til å løfte vannet ut. I tillegg bør løsningen bare tre i kraft når det er påtrengende, slik at pumpa bare går når det trengs. Skal den gå hele året vil den bruke uforholdsmessig mye energi, påpeker Bergenhus.

 

annonse

En tradisjonell tilbakeslagsventil alene vil kunne fungere i et kort tidsrom, men problemet er at det ofte ikke gis noe signal om at kloakken er full og at avløpet dermed ikke fungerer.

– En typisk situasjon kan være at tilbakeslagsventilen trer i kraft og stenger. Men samtidig kan det komme noen hjem fra arbeid eller fra skole, og som går på toalettet og spyler ned, kanskje tar en dusj, da kan det bli en oversvømmelse inne i huset.

Ecolift XL. (Illustrasjon: Kessel)

Kompakt og smart

I hovedsak velges løsning etter hvor store mengder avløpsvann som skal kunne pumpes ut, og hvor mye trykk pumpen skal arbeide mot.

– Vi kaller produktene tilbakeslagsventiler, men egentlig er det en smart pumpestasjon i miniformat. Under normale forhold vil avløpsvannet passere og gå på nettet, men hvis avløpsnettet er fullt vil ventilen stenge avløpsvannet ute og pumpa vil sørge for å skyve avløpsvann fra bygget ut, så lenge det er behov, forklarer Bergenhus.

k

De minste løsningen heter Pumpfiks F fra Kessel. Dette er en kompakt og avansert løsning som både har beskyttelseslokk og kullfilter som sørger for ventilasjon. Den er utstyrt med en kvernpumpe som engasjeres ved tilbakeslag. Pumpfiks F kommer med egen kontrollenhet som har et intuitivt digitalt display som støtter seks ulike språk.

Kontrollenheten har SDS (Self-Diagnosis-System) og batteri backup for kontrollenhet og alle elektriske komponenter.

Kontrollenheten har også utgang for lydalarm og USB-port for opp- eller nedlasting av loggbok eller parametere.

Løfter mer

Av større løsninger har man Ecolift XL som komme i to varianter. Den kan enten installeres nedgravd utendørs eller frittstående innendørs. Den leveres med ulike størrelser på pumpene og kan lett tilpasses både enkelt hus og flere hus koblet mot samme kum.

– Da det kan gå flere år mellom oversvømmelsene, kan det fort skje at elektriske enheter som står stille for lenge slutter å fungere. Dette gjelder ikke Kessel EcoLift XL. Ved hjelp av Self-Diagnosis System (SDS) vil det sendes alarm til kontrollenheten dersom noe er feil med ventilen. Den testkjører klaff og pumper en gang i måneden, forteller Bergenhus.

Ecolift XK egner seg til større kontorbygg og leilighetskomplekser. Den kalles hybrid pumpestasjon, og kommer i varianter for avløpsvann med eller uten fekalier. Hybrid pumpestasjon kombinerer nettopp også tilbakeslagssikring med kraftig pumpestasjon. Den finnes med en eller eller to virvelhjulspumper og en eller to motorstyrte tilbakeslagsklaffer.

– Den har i tillegg pneumatisk nivåovervåkning med optisk alarmsensor, samt avstengningsventil på trykkutløpet. Ecolift XL kommer alltid med Komfort Plus kontrollenhet, forklarer Rune Bergenhus ved GPA.

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen