Vil forbedre energimerkeordningen

Energimerkeordningen kan bli mer effektiv, mener Olje- og energidepartementet som har sendt Enovas forslag til forbedringer ut på høring.

Energimerkeordningen for bygninger og ordningen for energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft i 2010. Nå ønsker Olje- og energidepartementet å forbedre ordningen og har sendt ut en rapport som inneholder en rekke forslag på høring med frist 13. mai 2020.

Les også: Energimerkeordningen er verdiløs

I 2016 overførte Olje- og energidepartementet den daglige forvaltningen av ordningene fra NVE til Enova. Departementet skriver i forbindelse med høringen at man er opptatt av at ordningene skal videreutvikles og sees i sammenheng med andre virkemidler. Som en del av videreutviklingen fikk Enova i oppgave å evaluere ordningen i en rapport.

Vil utvikle ordningen videre

20. desember leverte Enova så rapporten Forprosjekt – Ny energimerkeordning (pdf) til Olje- og energidepartementet.

I rapporten skisserer Enova flere mulige forbedringer av energimerkeordningen for bygninger. Hovedfunnene er at det er potensial for å øke effekten av ordningen:

  • Plikten til å produsere energiattester ved salg av privatboliger etterleves i stor grad, og det er potensial for å øke forståelse og bruk av informasjonen.
  • For yrkesbygg er plikten til å ha energiattest i mindre grad fulgt opp. Dette gjelder også plikten til energivurdering av tekniske anlegg som kjeler og ventilasjonsanlegg.
  • Energimerket kan bli viktig for realiseringen av et «grønt finansmarked» og vil gjennom dette i fremtiden kunne påvirke prisen på boliger og yrkesbygg.
  • Energimerkeordningen har potensiale for å kunne skape større interesse for energieffektiviseringstiltak og tiltak for omlegging til fornybare energikilder.
  • Mange opplever at det er vanskelig å oppnå god energikarakter ved bruk av fjernvarme.

Ute på høring

Forslagene i rapporten omhandler blant annet avvikling av oppvarmingskarakter, felles merking av flerbolighus, innføring av et effektelement i energimerket, utforming av energimerkeskalaen, muligheter for å simulere effekten på energimerket av ulike tiltak, mulighetene for å knytte mer informasjon til energimerkeordningen, samt selve utformingen og presentasjonen av merket og energiattesten.

I tillegg omhandler rapporten ordningen for energivurdering av tekniske anlegg.

Flere av forslagene i rapporten vil kreve endringer i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften for bygninger) skriver departementet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *