Advarer mot ny og forvirrende energimerking

Ni forbruker- og interesseorganisasjoner advarer mot Enovas forslag til ny metode for beregning av energikarakter og energimerking av bygg.

Igår sendte Huseierne, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), OBOS, VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi), Elektroforeningen, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, Boligprodusentenes Forening og Byggevareindustriens Forening et bekymret brev til oljeminister Tina Bru.

Les også: Nye energikrav i bygg løses med tekniske installasjoner (+)

Frykter politisk energimerking

– Energikarakteren bør ikke basere seg på en blanding av energi og effekt, skriver organisasjonene.

I februar 2020 sendte Olje- og energidepartementet en rapport på høring om Enovas arbeid med ny ordning for energimerking av bygg. Organisasjonene mener at Enova hadde en rekke gode endringsforslag, men anbefaler at departementet forkaster forslaget om å bruke en felles energikarakter for energi og effekt.

– En felles karakter vil gjøre energimerket mindre forståelig og den vil kunne maskere gevinstene av å gjennomføre energi- og effekttiltak, forklarer de.

I dag fastsettes energikarakteren i energimerket på bakgrunn av bygningens beregnede behov for kjøpt energi. Tilnærmingen er enkel å forstå, og den gir nyttig informasjon fordi en bedre karakter gir en indikasjon på redusert energibruk og lavere energiregninger. Metoden er den samme som i ordningen for energimerking av energirelaterte produkter, som igjen omfatter alt fra TV-er, hvitevarer og belysningskilder til tekniske installasjoner til oppvarming, ventilasjon og inneklima.

I sin rapport foreslår Enova å erstatte dagens metode for beregning av energikarakter med en ny, ikke-utprøvd metode som introduserer effektberegninger og politisk vekting i karakterfastsettelsen.

Energimerking kan bli for komplisert

– Dette kan medføre at det blir vanskeligere å forstå hva energimerket betyr. Dessuten er bruk av politiske vektingsfaktorer i en forbrukerorientert ordning uheldig og kontroversielt, advarer organisasjonene.

De anbefaler at departementet forkaster Enovas forslag til ny metode for beregning av energikarakter i bygningers energimerke.

– Vi mener at en felles energi- og effektkarakter er for komplisert og gir lite relevant forbrukerinformasjon. Vi mener forslaget vil redusere oppslutningen rundt energimerket blant forbrukere og andre aktører i eiendomsmarkedet, uttaler organisasjonene.

De minner også departementet om at Enovas foreslåtte modell trolig ikke vil være i overenstemmelse med EUs bygningsenergidirektiv.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *