- Vi ber nå Olje- og energidepartementeti gi føringer til Enova for at eksisterende boligbygging prioriteres langt sterkere enn i dag, skriver NBBL. (Foto: Dag Solberg)

Støtte til boliger: 321 millioner – Administrasjon: 336 millioner

NBBL sier i sitt høringsinnspill at Enova nedprioriterer private boligeiere.

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) skriver at boligeierne, særlig alle i borettslag og sameier, får altfor lite av støtten Enova deler ut til energi- og klimatiltak, skriver Teknisk Ukeblad.

Alle andre får

Organisasjonen sammenligner støtten mot den som andre deler mottar: I samme periode fikk yrkesbyggsektoren 24,6 prosent, industrien 43,6 prosent og fornybar varme 15,8 prosent av Enovas tilskuddsmidler.

Dette er ikke rettferdig, når husholdningene betaler 1 øre/kWh i avgift til Energifondet, som Enova disponerer. I 2014 utgjorde dette 648 millioner kroner, skriver NBBL.

De får bare en brøkdel igjen, mener organisasjonen.

– Vi opplever at det er en svært skjev prioritering av tiltak rettet mot de ulike sektorene – og der boligsektoren kommer svært dårlig ut. Vi ber OED (Olje- og energidepartementet) i sitt nye mandat til Enova gi føringer for at eksisterende boligbygging prioriteres langt sterkere enn i dag, heter det i høringsskrivet.

Organisasjonen ber også om at det opprettes egne målrettede programmer og virkemidler rettet mot borettslag og sameier.

 

– Kan ikke sammenlignes

Kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova sier til Teknisk Ukeblad at det blir feil å sette utgiftene til administrasjon og bolig opp mot hverandre.

– Våre totale administrasjonskostnader ligger på et helt annet budsjett enn det budsjettet vi bruker på blant annet boliger. Det blir derfor helt feil å sammenligne disse to størrelsene, sier Flakne.

– Administrasjonskostnadene konkurrerer ikke om de pengene vi bruker på boligstøtte, sier kommunikasjonssjefen i intervjuet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *