Multiconsult og Thor Henden lanserer nettløsningen multiDoor. Åsane videregående skole er ett av prosjektene der multiDoor-løsningen er brukt. (Foto: Multiconsult)

Ny digital løsning for dørfunksjoner

Den digitale løsningen multiDoor fra Multiconsult forenkler og hjelper byggeprosjekter fra planlegging til montering av elektromekaniske dører.

Dårlig planlegging av dører og dørfunksjoner i byggeprosjekter kan få negative økonomiske konsekvenser for byggherre, forsinket fremdrift og feil løsninger.

Utviklet felles standard

– I byggeprosjekter oppstår det en del utfordringer knyttet til installasjon og montering av dører, spesielt elektromekaniske dører. Gjennom multiDoor har vi utviklet et arbeidsverktøy for å finne riktig funksjon til riktig dør i et byggeprosjekt. Målet vårt har vært å finne en felles bransjestandard på hvordan elektromekaniske dørmiljø skal beskrives, bestilles, monteres og leveres enklere, sier Thor Henden, som er fagansvarlig for multiDoor i Multiconsult.

God planlegging og utførelse er avgjørende. Bruk av multiDoor og dørkategoriskjema er med på å sikre dette. (Foto: Multiconsult)

Med dørmiljøer menes området rundt døren, rørføring, komponenter for bruken av døren og det øvrige som vil påvirke døren, og selvsagt også selve døren.

Forenkler arbeidet

Thor Henden påpeker at forskjellige dører i et sikkerhetssystem ofte har forskjellige funksjoner. At døren blir riktig beskrevet er derfor avgjørende for et godt resultat. Det er også viktig å være tidlig ute for å få bygget slik byggherren og leietaker ønsker.

Den nettbaserte løsningen multiDoor skal være med å redusere slike problemer i byggeprosjekter, samt gjøre prosjektering, detaljering og bygging til en mye enklere oppgave i dørmiljøer som krever utstyr og forberedelser.

– Dette er et verktøy vi har prøvd ut en god stund, og vi har sett erfaringen og de gode resultatene det har gitt i byggeprosjekter. Vi ønsker å lage en bransjestandard hvor vi snakker samme dørkategorispråk og samme dørløsninger, satt i system, sier Thor Henden.

I løsningen multiDoor kan brukerne planlegge og prosjektere dørmiljøet raskt, samtidig som bestilling og montering blir enklere. Skjemaer for beskrivelse av installasjon av dører gjennom multiDoor er allerede brukt i flere store byggeprosjekter som blant annet nye Åsane videregående skole, Hotel Norge og utbygging av Brann stadion.

Fakta om multiDoor:

  • multiDoor letter samarbeidet mellom alle som er involvert i planlegging, bygging og innkjøp av elektromekaniske dører i et byggeprosjekt. Elektromekaniske dører krever en forberedelse på en dørfabrikk for å ha rett godkjenning og funksjon som er planlagt i prosjektet.
  • Flere hundre forskjellige mulige dørløsninger er satt i system – og verktøyet hjelper brukeren å finne riktig DørKategori-skjema (DK-skjema) i forhold til dørenes funksjoner og krav.
  • DK-skjema er et korrekt prinsipp av et dørmiljø. DK-skjema viser hvilke føringsveier som må legges, hvilket utstyr som er tenkt benyttet, samt øvrig relevant informasjon i et byggeprosjekt.
  • Et prosjekt får kategorisert alle dørløsningene sine ut fra sine funksjoner og krav, slik at det blir en unik DK-type for hver elektromekaniske dør. DK-skjema fra multiDoor kan lastes ned, suppleres med detaljer og sendes rett ut til byggeplass.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *