Nina Solli, NHO VIken Oslo med tre andre paneldeltakere: Jan Kevin Bruvoll, Øst Politidistrikt, Frank Ivar Andersen, Byggmesterforbundet og Jan Petter Gundersen, LO i Viken. (Foto: Siri Baastad, NHO Viken Oslo)

Drammen roses for å sjekke leverandørene

NHO Viken Oslo og LO i Viken hadde fullt hus da svart arbeid ble debattert i Arendalsuka mandag.

– Samfunnet taper 28 milliarder kroner er på svart arbeid hvert år. Hvem rammes? Arbeidstakere, bedrifter og samfunnet, fastslo regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli.
– Noe må gjøres, vi har ikke råd til at dette skal fortsette! la hun til.

Innkjøpssjef Morten Deol. (Foto: Drammen kommune)

Da hun senere i møtet hørte innkjøpssjef Morten Deol i Drammen fortelle hva kommunen har gjort og oppnådd de siste åra, mente hun det var noe andre kan lære av:
– Vi kjøper inn for 1,5 milliarder kroner i året. Derfor er det svært viktig å kontrollere kontraktene. I 2017 hadde vi 11 kontroller og fant avvik i ni av dem. Kontrollene fungerer: Tallene for 2018 og 2019 er langt bedre, sa innkjøpssjef Deol.
– Vi har innført nye rutiner og bedriftene som ikke følger loven, blir møtt med sanksjoner. Vi har fokus på kontroll og krav til lærlinger og faglærte, la han til.

Ta heller tak i ulovlighetene

– Arbeidslivskriminalitet er ikke noe nytt, men hvilke aktører vi konkurrerer med, har endret seg. Vi har fått inn tung kriminalitet, sa Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet.
Andersen understreker at han støtter EØS-avtalen, men at han ser at mange arbeidstakere fra Øst-Europa utnyttes grovt.
– Det nye er at man ikke driver helt svart eller helt hvitt, men litt begge deler. Det er lett å oppdage for dem som vil, hvis man for eksempel sjekker Proff.no, mener Andersen.
– Vi burde fokusert mer på å få has på ulovlighetene i disse bedriftene framfor å snakke så mye om formuesskatten, mener Andersen.
– Det er alvor nå: Organisasjonene utfordres. Arbeidslivskrim setter den norske modellen i fare, avsluttet Andersen.

Mer kontroll og bedre tilsyn

– Jeg kan hver eneste dag se om kontroll og identitet følges opp gjennom HMS-REG, sa administrerende direktør i Betonmast, Frode Antonsen.
– Det blir brukt på byggeplassene av alle de store entreprenørene. Dette kan gjerne kommunene kreve ved kontraktinngåelse, mener han.
Antonsen mener Arbeidstilsynet burde kontrollere langt bedre, og anbefaler kommuner å bruke BNLs veileder mot sosial dumping. – Men når en bedrift fakturerer en timelønn på 260 kroner for malerarbeid, så må det være noe galt. Det skal ikke seks i matte for å finne ut det, mener Antonsen.

Oppfordrer til samarbeid

– Arbeidslivskrim vil ikke ta slutt selv om Arbeidstilsynet ansetter dobbelt så mange. Vi i fagbevegelsen og næringslivet kan samarbeide for å finne flere syndere, mener LOs distriktssekretær i Buskerud Jan Petter Gundersen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *