Ordfører Tore Opdal Hansen (t.v), Morten Deol, innkjøpssjef i Drammen kommune og kemner Annett Henriksen. (Foto: Drammen kommune)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Drammen tar samfunnsansvar

Et skjerpet samarbeid mellom kommunen, Kemneren i Drammensregionen og politiet skal sikre at kommunen kun benytter seriøse aktører når varer og tjenester kjøpes inn.

– Det skjer overalt, og vi må ta vårt samfunnsansvar. Vi må rydde opp i uhumskhetene der ute, sier Morten Deol som er innkjøpssjef i Drammen kommune.

Han snakker om arbeidslivskriminalitet. Kriminalitet som skjer der ute i det stille og som kan være vanskelig å oppdage. Det kan være firmaer som eksempelvis unnlater å betale skatter og avgifter eller ikke følger arbeidsmiljøloven.

Les også: – Det er lurt å samle kreftene i en Uropatrulje

Kravstor kunde

Deol er opptatt av at kommunen skal være kravstore når kontrakter inngås.

– Vi skal kun bruke og støtte opp om de seriøse aktørene og sørge for at de useriøse ikke få innpass i Drammen kommune. Vi skal være ambisiøse og jobbe målrettet for å bekjempe arbeidskriminalitet, sier han.

For å sikre at det kun er seriøse aktører som benyttes av Drammen kommune, skal alle leverandører og underleverandører kontrolleres nøye. Og da er samarbeidet med Kemneren svært viktig.

– Kemneren sitter på kompetanse og informasjon vi ikke har, sier Deol som omtaler samarbeidet med Kemneren og politiet som Drammensmodellen.

Samarbeidsavtalen mellom kommunen, Kemneren og politiet dreier seg blant annet om innhenting av skatteinformasjon på tilbydere og potensielle leverandører. Basert på fullmakter gir Kemneren opplysninger om blant annet restanser (ubetalt skatt/avgift) og innrapportering av lønnsforhold, eller manglende sådan.

– Fremmer et seriøst arbeidsmarked

Kemneren besitter også kontrollfaglig kompetanse som kommunens innkjøpere har nytte av i kontraktsoppfølgingen.

– Når opplysninger som er gitt i tilbud til Drammen kommune kontrolleres under utførelsen av arbeidet, øker sannsynligheten for at feil og avvik oppdages, samtidig som det har en god forebyggende effekt, sier Annett Henriksen som er daglig leder hos Kemneren i Drammensregionen.

De ønsker å bidra til at Drammen kommune gjør gode anskaffelser med seriøse samarbeidspartnere.

– Gjennom dette arbeidet bidrar Drammen kommune direkte inn i regjeringens satsing mot arbeidslivskriminalitet og fremmer et seriøst arbeidsmarked med like konkurransevilkår, sier hun.

Være aktive

Arbeidslivskriminalitet er et raskt økende og alvorlig samfunnsproblem som må forhindres dersom ikke samfunnsstrukturene over tid skal bryte sammen. Kommunens anskaffelser anses som det mest effektive virkemidlet i bekjempelsen av denne formen for kriminalitet, og fra politikernes side er dette et område med høy prioritet.

– Vi skal være med aktivt i arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sier ordfører Tore Opdal Hansen.

Nå er også samarbeidet med politiet i gang.

Politioverbetjent Jarl Martin Pedersen er næringslivskoordinator i Sør-Øst politidistrikt, og han forteller at politiet har nyttig praktisk informasjon som kommunen kan ha nytte av i jobben mot arbeidslivskriminalitet.

Jarl Martin Pedersen, politioverbetjent i Sør-Øst politidistrikt. (Foto: Drammen kommune)

– Fra samfunnets side er det viktig å mobilisere alle gode krefter for å forhindre fremtidig arbeidslivskriminalitet. Hver aktør må bidra med sine styrker. I politiet har vi informasjon om straffedømte og annen informasjon som vi innenfor rammen av våre formelle regler kan dele med kommunen. Kommunen kan bruke denne informasjonen til å redusere risikoen for arbeidslivskriminalitet i sine innkjøpsprosjekter. Dess flere som involverer seg i kampen mot de kriminelle, dess større mulighet har vi til å redusere arbeidslivskriminaliteten, sier Pedersen.

Nå settes det hele i system og struktureres for at samarbeidet skal bli så nyttig som mulig.

– Jeg synes kommunen prioriterer riktig og er kommet meget godt i gang med sitt forebyggende arbeid. Det er viktig at de kontinuerlig utvikler sin oppfølging av leverandørene i kontraktskjeden og samtidig utnytter nye muligheter til å redusere risikoen i sine prosjekter, sier han.

Avviksfunn

Så langt har Kemneren gjennomført en rekke kontroller for Drammen kommune og flere er bestilt. I ti av kontrollene ble det avdekket avvik. Ingen av avvikene er av kriminell karakter, men dreier seg i hovedsak om HMS-kort, noe som anses som nokså alvorlig.

– Det er viktig å samarbeide på tvers av etatene.  Vi vil alle få bukt med den svarte økonomien, sier Deol.

– Slike samarbeid vil også være med på å øke bevisstheten og kunnskapen i vår egen innkjøpsavdeling, sier Tore Opdal Hansen.

Ordføreren mener samarbeidet er viktig, og at det gir et tydelig signal om at kommunen har et system der det kontrolleres i alle ledd og er så transparent som mulig.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *