- Informasjonssystemet gjør det også lettere å være seriøs leverandør i kommunen, sier Andersen.

Seriøs oversikt i Oslo

– Med HMSREG får Oslo kommune enklere og mer transparent oversikt over leverandørene som utfører offentlige oppdrag, sier prosjektleder Kathrine Steen Andersen.

Oslo kommunes nye system for digital mannskapskontroll – HMSREG – på byggeplasser og rehabiliteringer er i rute og settes inn på de fleste av kommunens prosjekter i løpet av våren 2017.

Les mer om systemet her.

Les også: Vil ha kontroll av HMS-kort i sanntid

Digital leverandøroppfølging

Ifjor valgte Oslo kommune Omega AS som leverandør av sitt kjernesystem for elektroniske mannskapslister på alle kommunale bygg, anlegg og vedlikeholdsoppdrag. Nå har man testet systemet på flere prosjekter og byggeplasser i byen.

På tre år har innkjøpene i kommunen økt fra 5 til 13,2 milliarder kroner. Det er til enhver tid hundrevis av små og store byggeprosjekter som skal følges opp, og useriøse og kriminelle nettverk har de siste 15 årene levd godt med kommunens manglende oversikt.

HMSREG gir full oversikt over alle leverandørene som er inne på et prosjekt eller i et område, her ser vi arbeidene med Bjørnveien skole.

Dagens mangel på oversikt og konsekvensene dette får for samfunnet ble forklart av BNLs Audun Lågøyr, Fellesforbundet ved Per Skou og koordinator for A-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug.

Selv om BNL og Fellesforbundet er glade for innføringen av HMSREG, advarte begge mot konsekvensene av kommunens innkjøpspraksis:

– Hva slags byggenæring vil vi ha? spurte en engasjert Lågøyr den rekordstore forsamlingen på Helsfyr.

Om ikke kompetanse og kvalitet løftes opp fremover og legges støre vekt på av Oslo kommune, som er en av landets største innkjøpe, vil det fortsette å påvirke byggenæringen og rekrutteringen i negativ retning.

Tar eierskap og ansvar

Oslo kommune tok ikke den diskusjonen. Her vil man heller glede seg over at kommunen nå gjenvinner kontrollen over sine leverandører med HMSREG. Noe som avdelingsdirektøren for konserninnkjøp Gunnar Wedde, garanterte.

– Det nye med vårt prosjekt er for det første at kommunen tar eierskap til et system som gir førstehånds tilgang til data fra oppdrag på tvers av virksomhetene i kommunen. Dette gir nye muligheter for kontroll og til å oppdage uønsket adferd hos leverandører. I tillegg innfører vi digital registrering på alle byggeoppdrag; små som store, forteller Kathrine Steen Andersen i Konserninnkjøp.

Er leverandørene seriøse? HMSREG er koblet opp til Startbank og andre registere – her ses om de har levert inn fullmakt til å hente inn taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten og om denne er godkjent.

 

Skatteetatens Bjørn Marhaug påpekte at tidligere kontroll på større byggeplasser har blitt bedre, det er særlig på de mindre prosjektene og rehabliteringsarbeider at de useriøse og kriminelle har innpass.

Store data må brukes riktig

HMSREG skal gi registrering av alle byggearbeidere i hele Oslo kommune, krysset mot informasjon fra eksempelvis Arbeidstilsynet, som utsteder alle landets HMS-kort; samt data fra entreprenørene, underleverandører inkludert.

– Det spennende med innføringen av et kommunalt system for elektroniske mannskapslister er potensialet. Vi effektiviserer og kvalitetssikrer selve registreringen, men det er når denne informasjonen kan analyseres og sammenstilles med data fra våre egne byggeplasskontroller og informasjon vi henter fra samarbeidet med Skatt øst at innsatsen vår virkelig får muskler, sier Andersen.

Kompetanseprofilen: Kakediagrammet til høyre viser andel av fag – og ufaglærte (ufaglærte i rødt), lærlinger og andre grupper på alle prosjekter. Her kan kommunen lære, om man vil.

Ved å knytte informasjon fra Arbeidstilsynets HMS-kort til inn- og utlogging på hvert enkelt oppdrag, får kommunen tilgang på data som kan utgjøre verdifulle innspill til for eksempel leverandøroppfølging og spørsmål fra offentligheten.

Ved å sørge for at informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt, viser kommunen at offentlige aktører kan ta eierskap til infrastrukturen som kreves for å motvirke arbeidslivskriminalitet og skape en bedre bygg- og anleggsbransje, sier kommunen.

Full oversikt: HMSREG gir kommunen all statistikk som trengs for å revurdere dagens innkjøpspraksis, øke rekrutteringen til yrkesfagene og hindre sosial dumping. Om informasjonen brukes riktig og misbruk slås hardt ned på, kan systemet bli et viktig hjelpemiddel for norsk byggenæring.

– HMSREG skal være enkelt å bruke for alle leverandører, fortalte Andersen og viste hvordan systemet husker innlagte kompetansebevis og annen informasjon. Det skal altså holde å legge inn sitt svennebrev en gang, så vet kommunen at man har kompetansen til å levere.

Andersen viste hvordan HMSREG også gir kommunen oversikt over bruken av fag – og ufaglærte på alle prosjekter i en gitt periode, antall avvik i et område, juks med HMS-kort (stadig utbredt) og så videre.

– Dette gir kommunen et langt bedre grunnlag for å vurdere og revurdere prosjekter og annen praksis tilknyttet dette, sier Andersen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *