- Over tid har vi sett at brudd på HMS-kort plikten skjer i altfor stor grad, sier Arbeidstilsynet. (Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet)

Glemt HMS-kort? Minst ti tusen i gebyr

Arbeidstilsynet varsler om strengere reaksjoner og overtredelsesgebyr ved brudd på plikten til å ha HMS-kort.

Virksomheter som bryter kortplikten risikerer nå å få gebyr på minst 10.000 kroner, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider i dag.

– Viktig å håndtere strengt

Gebyret vil øke etter hvor mange ansatte som mangler HMS-kort i virksomheten. Beløpet vil også øke ved gjentagende brudd fra en virksomhet.

– Det er først og fremst virksomheter som bevisst forsøker å omgå kravene til HMS-kort som risikerer å få overtredelsesgebyr, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Formålet med HMS-kort er først og fremst å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet på bygge- og anleggsplasser og i renholdsvirksomheter. Primærhensikten er at de ansvarlige på en byggeplass skal ha oversikt over hvem som er på byggeplassen til enhver tid. Å ha slik oversikt er nødvendig for å ivareta sikkerheten til arbeidstakerne.

For å få utstedt HMS-kort må virksomheten også være registrert i flere offentlige registre.

– Manglende HMS-kort kan derfor være en indikasjon på at virksomheten opererer med svart arbeidskraft, ikke betaler lønn i tråd med aktuelle allmenngjøringsforskrifter eller på andre måter forsøker å unndra seg offentlige plikter. Brudd på HMS-kort pliktene er derfor viktig å håndheve strengt, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

 

Gjelder for alle

Arbeidsgiver skal sørge for at alle som utfører arbeid innen bygg- og anlegg eller renhold har gyldig HMS-kort. Kravet om HMS-kort gjelder både norske og utenlandske virksomheter. Også arbeidsgiverne selv og enkeltpersonforetak uten ansatte skal ha HMS-kort og risikerer overtredelsesgebyr dersom de ikke har det.

Bakgrunnen for at Arbeidstilsynet nå innfører bruk av overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort er at vi over tid har sett at brudd på HMS-kort plikten skjer i altfor stor grad. Å ikke innrette seg etter regelverket skal få større konsekvenser. Det vil også ha en preventiv effekt.

– At virksomheter risikerer strengere reaksjoner fra Arbeidstilsynet vil forhåpentligvis føre til at flere følger HMS-kort regelverket, sier Vollheim.

 

 

 

2 kommentarer til “Glemt HMS-kort? Minst ti tusen i gebyr

  1. Kr 10.000,- for å gløyme HMS kort. Kva slags DIKTATUR leve me i. Har nok ikkje slike straffer verken i Hvite Russland eller Nord Korea.
    Gløyme du sertifikatet er det ikkje slik straff. Nå vil og politiet snart ha dette elektronisk ute ved kontroll.
    Skifter du arbeidstøy eller blir med ein annan kollega på jobb kan det være du GLØYME dette HMS kortet. Kr 10.000,- i bot.
    Det er berre å gje opp. Idiotiet er kommet så langt at det er langt tryggere å leve på NAV.

  2. Veldig veldig bra!
    Eit godt skritt for å få vekk useriøse aktørar i markedet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.