(Illustrasjonsfoto: Lillehammer kommune)

Lillehammer kommune innfører Oslomodellen

Kommunestyret i Lillehammer har bestemt at alle leverandører nå må følge bestemmelsene i Oslomodellen og ha tariffavtale.

– Samlet sett har kommunesektoren betydelig markedsmakt og gjennom den, mulighet til å påvirke hvordan varer og tjenester produseres og leveres, skriver rådmann Tord Buer Olsen i Lillehammer kommune.

Les også: Moss prøver Oslomodellen

Minst 50 % faglærte

Bestemmelsene i Oslomodellen ble vedtatt mandag 20. juni på kommunestyrets møte der Høyre og Frp stemte mot.

Ved siden av å begrense antall underleverandører må leverandører nå være medlem i Startbank eller tilsvarende leverandørregister. Alle må ha tariffavtale.

– Kommunestyret ønsker at Lillehammer kommunes leverandører i størst mulig grad skal benytte seg av fast ansatte, skriver Olsen og uttrykker bekymring for den økende andelen innleide i byggebransjen.

Komunnestyret mener at at faglærte håndverkere både er med på å sikre kvaliteten i arbeidet og fremme seriøsiteten i bransjen. Derfor vil Lillehammer kreve en noe høyere prosentandel faglærte håndverkere på sine arbeider enn andre offentlige aktører:

– Et krav om minst 50 % faglærte ved utførelse av oppdrag på fagområder kan være et fornuftig krav. Dette sikrer minst én faglært arbeider for hver ufaglærte, forklarer rådmann Olsen.

Oppdrag over 2 milloner krever lærling

Kommunestyret er bevisst på at krav om lærling kan være for strengt ved inngåelse av de aller minste kontraktene. Kontrakstverdien må derfor være av en størrelse som gjør det «økonomisk forsvarlig» å ta inn lærlinger, heter det i sakspapirene.

Dessuten må kontraktens lengde muliggjøre en forsvarlig opplæring av lærlingen.

I Oslo kommune er terskelverdien på et oppdrag som medfører lærlingkrav 1,3 millioner kroner. Lillehammer kommune vurderer dette som for lavt og vedtok derfor en terskelverdi på 2 millioner kroner i 2019.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *