Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO. (Foto: NHO)

To punkter i Oslomodellen bekymrer NHO

Seriøsitetsbestemmelsene til Oslo kommune – Oslomodellen – begeistrer Byggenæringens Landsforening, men bekymrer NHO på to punkter.

– Vi er som BNL opptatt av seriøse og gode forhold i arbeidslivet generelt og i byggenæringen spesielt, men vi stiller oss spørrende til hvordan to av punktene vil virke i praksis, sier NHO-direktør Nina Melsom.

Les også: Oslomodellen gir et mer seriøst arbeidsliv

– Det ene punktet er at ansatte skal ha minst 80 prosent stilling. Vi mener det kan være vanskelig å oppfylle i bedrifter der enkelte ansatte velger å jobbe redusert. Det er kanskje ikke så aktuelt for byggenæringen, men avtalen gjelder jo alle innkjøp. Mener kommunen at man ikke kan kjøpe inn fra leverandører som har ansatte som ønsker å jobbe deltid?

– Det andre punktet gjelder begrensningen i antall kontraktsledd. Dette kan være vanskelig å oppfylle på alle bransjeområder. Det avgjørende blir hvordan kravet blir forstått og praktisert av kommunen, sier Melsom.

 

Innleie til vikariat

De nye seriøsitetsbestemmelsene i Oslomodellen stiller krav om at bruk av innleid arbeidskraft skal forhåndsgodkjennes av oppdragsgiver.

Melsom mener dette punktet ikke skiller mellom innleie som alternativ til midlertidig ansettelser og innleie som alternativ til mer permanente behov.

– Det kan føre til at det blir vanskeligere å skaffe vikarer når det oppstår midlertidige behov, for eksempel i feriene, påpeker hun.

– I det siste er det en økende tendens til at bedrifterinnenfor industri, bygg og anlegg inngår innleieavtaler med bemanningsbedrifter. Med en slik utvikling har bemanningsselskapene kommet i en annen stilling enn da regelverket ble utformet. NHO-fellesskapet har foreslått løsninger som er ment å rydde opp i denne utviklingen. Forslaget er presentert for regjeringen, sier Melsom.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *