Moss vil innføre Oslomodellen. (Foto: Moss kommune)

Moss prøver Oslomodellen

Idag kan bystyret i Moss vedta strengere regler for sine leverandører av bygg og anlegg. Målet er å hindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i Østfold.

Bystyret i Moss ønsker seg nye og strengere kontraktsvilkår i sine offentlige avtaler. Ifølge varaordfører Benedicte Lund (MDG) vil reglene gi næringslivet forutsigbarhet.

– Da vet de at de må følge lover og regler i arbeidslivet hvis de skal ha håp om å vinne anbudsrunder her, sier Lund til Moss Avis.

Strategi siden 2017

Handlingsplanen for kommunens anskaffelsesstrategi ble vedtatt i Moss bystyre i 2017, inkludert å implementere seriøsitetskrav for bygg- og anleggskontrakter med anslått verdi fra 1,1 millioner kroner. Da ble det i tillegg vedtatt en konsekvensutredning av Oslomodellen for senere bruk i kommunen.

19. mars behandlet formannskapet i kommunen saken for å endelig bestemme ordlyden i reglene. Nå er den klar for behandling.

Eirik Tveiten (Rødt) har jobbet for å fremme forslaget om Oslomodellen som styringsflertallet i Moss sannsynligvis vedtar 2. april. (Foto: Rødt)

– Deler av byggebransjen har hatt en skremmende utvikling de siste tiårene med blant annet bruk av arbeidere fra det tidligere Øst-Europa som får så dårlig betalt at det ikke er til å leve av, sier Eirik Tveiten fra partiet Rødt til Moss Avis.

Får låne HMSREG gratis

Et avgjørende verktøy for Oslomodellen har vært innføringen av HMSREG-systemet som gir byggherren elektronisk kontroll med mannskapslister, underleverandører, HMS-kort og kompetansen til utførende. Moss kommune får nå låne HMSREG-systemet gratis av Oslo kommune.

Her er noen av de seriøsitetskravene posisjonen i Moss vil innføre ved inngåelse av bygg- og anleggskontrakter:

  • Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring.
  • Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel (ikke kontanter).
  • Krav om fast ansettelse i minst 80 prosents stilling og lønn mellom oppdrag ved bruk av innleide/arbeidskraft fra bemanningsbransjen.
  • Krav om at minimum 10 prosent av arbeidede timer innenfor fagområder med behov for læreplasser utføres av lærlinger.

Ifølge bystyret skal ordningen evalueres etter en periode.

Målet er at kravene skal inngå i en anskaffelsesstrategi for nye Moss kommune, som vil gjelde fra 1. januar 2020.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *