Den tverretatlige kontrollaksjon i Midt-Troms ga et nedslående resultat. (Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet)

Stoppet private byggeplasser i Troms

Alle byggeplassene som ble kontrollert av politi og etater ble helt eller delvis stoppet etter funn av omfattende brudd på regelverket.

Fire byggeplasser på Senja og på fastlandsdelen av Lenvik ble kontrollert av politiet, Arbeidstilsynet og Arbeidsgiverkontrollen skriver lokalavisen Folkebladet.

Les også: Huseiere i hele Trøndelag fikk uventa besøk

Stans på alle

Tilsammen kontrollerte man seks virksomheter og 11 ansatte, og på samtlige plasser måtte alt eller deler av arbeidet innstilles.

På tre adresser ble byggestans ilagt på grunn av mangelfull sikring mot fall, mens på tre andre prosjekter ble det ilagt stans for bruk av bygningssag på grunn av manglende verneinnretninger.

I tillegg manglet to arbeidstakere HMS-kort på en av adressene.

– Vi fant en del, men det er de samme tingene som vi finner hos nesten alle, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet Nord-Norge, John-Arve Skarstad til Folkebladet.

Fokus på utenlandske arbeidere

Politiet i MIdt-Troms så etter utenlandske arbeidere for å kontrollere arbeidstillatelser og her fant de ingen avvik.

Arbeidstilsynet skal følge opp de kontrollerte huseierne med pålegg om utbedring av lovbruddene, samt hente inn ytterligere dokumentasjon om arbeidsavtaler, timelister og lønnsslipper. Dette kan medføre ytterligere pålegg for de private byggherrene.

Arbeidsgiverkontrollen Midt-Troms kontrollerte på sin side om virksomhetene hadde rapportert inn pliktige ansettelses- og inntektsopplysninger for sine ansatte. De var fornøyd med sin del av resultatet fra kontrollene, sier lokalvisen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *