Da sponplatene ble tatt opp, viste limrestene seg som helt harde og krystallisert. Total-Bygg mener det er tegn på at limet ikke heftet som det skulle. (Foto: Total-Bygg Hjørungavåg AS)

Knirkegolv av feil bruk eller feil lim?

En eiendomsutvikler på Sunnmøre har måttet gjøre omfattende reklamasjonsarbeid etter at det oppsto knirk i golvet i fire eneboliger. Han mener det er feil ved limet som skaper problemet.

Firmaet Total-Bygg Hjørungavåg AS har bygd boliger i mange år, og i 10 år brukt samme limtype. Men det er bare i fire boliger det har oppstått problemer med knirk i golvene. Det oppsto etter tre år. Ulike utbedringer er forsøkt, før golvene måtte åpnes i de fire boligene. Parkett og golvspon ble tatt opp i jakten på knirkeproblemet.

– Under sponplatene var det tydelig å se lim, men limet på platene og golvbjelkene var knallhardt og krystallisert, forteller Thor Ove R. Nedrelid, daglig leder i eiendomsutviklerfirmaet.

Les også: Knirkeproblemer plager mange

Tre av fem lim besto ikke test

Manglende heft i limet

Han mener det må være limet som ble brukt i disse boligene som er problemet. Samme lim er brukt i andre boliger gjennom ti år uten at det har oppstått noe lignende knirkeproblem. Husene er bygd på samme måte, med elementer som er satt sammen i fabrikk og fraktet til byggeplassen.

Også limtypen er den samme. Den eneste forskjellen mellom boligene med og uten knirk, er ulike tidspunkt for innkjøp av limet.

Limrester på sponplate. Det ser ut til at limet har «skilt seg». (Foto: Total-Bygg Hjørungavåg)

Det får Nedrelid og hans folk til å konkludere med at det må være dårlig heft i limet som ble brukt der det har oppstått knirk.

Nedrelid har diskutert reklamasjonssaken med limleverandøren over lengre tid. Denne vil ikke akseptere dekning av reklamasjonskostnadene.

– Forklaringene han har gitt oss, vil jeg avvise helt og fullt, sier Nedrelid.

Del av stor produksjon

Vi har spurt leverandøren om hvordan problemet i disse boligene kan forklares om det ikke skyldes feil ved limet.

– Skylden legges i denne saken på limet, da alle andre faktorer er så like. Men det er nettopp likhetene som tilsier at limet i seg selv ikke er årsaken og at det er andre faktorer som har medført brudd, skriver Øivind Norstrøm-Ness, produktsjef Bygg i Berner AS i en e-post.

Skulle skjedd flere steder

– Om det hadde vært limet som sviktet, ville problemene oppstått i andre prosjekter gjennomført av andre kunder som benyttet dette limet i samme periode.

I denne perioden har det gått ut 4 000 patroner av dette limet fra oss. Denne kunden har tatt ut 200 patroner på tre ordre. Det ville da vært naturlig om også flere hadde meldt inn problemer om det var feil ved produktet.

– Alle disse patronene kommer fra samme produksjonsserie og det er høyst usannsynlig at det oppstår problemer med enkelte patroner fra samme serie. Det er her mer sannsynlig at andre faktorer er årsak til problemene entreprenøren opplever.

– Synlege skruhol ved alle bjelkar og synleg lim i skøytar. (Foto: Total-Bygg Hjørungavåg)

Limet har virket

– Når en vurderer lim og dets egenskaper, er materialbrudd alltid det ønskede resultatet. Om limet har sluppet, men etterlatt rester på begge emnene, tyder dette på at limet har heftet korrekt og hatt limeevne nok til å hefte til begge substrater. I dette tilfellet har limet heftet til både bjelkelag og sponplater, men det har oppstått brudd i limfugen.

Kan ha flere årsaker

– Årsaker til dette kan være en eller flere faktorer, skriver Norstrøm-Ness og lister opp:

Den mest vanlige årsaken til et slikt brudd, er for lite press under tørking.

Mengde lim er også avgjørende om limet skal ha nok limeevne og bindeevne. For lite lim vil medføre at arealet med lim vil bli mindre enn optimalt og at limets tykkelse vil være for tynt til å ivareta en god styrke.

Etasjeskilleren er konstruert i elementer på 240cm bredde uten forbandt platelegging, noe som reduserer gulvets generelle stivhet.

Elementene er løftet og fraktet i produksjonshallen og til byggeplass. Om limet ikke er ferdig tørket, vil limet bli utsatt for bevegelser og stress for tidlig og vil medføre at limets egenstyrke reduseres, noe som kan medføre brudd i limfugen. Om dette skjer, er det stor sannsynlighet for at forbindelsen ikke gjenoppstår og limets bindeevne vil bli varig svekket.

Dette er et lim som kan benyttes i lave temperaturer, men det betyr ikke at limets tørketid ikke vil påvirkes. Sagt på en annen måte, limets tørketid øker når temperaturen synker. På samme måte vil også luftfuktighet påvirke tørketiden. Ved en tradisjonell byggemetode der platene monteres på ferdig bjelkelag, vil tørketid ikke være relevant da den ferdige konstruksjonen ikke utsettes for tilsvarende belastninger.

– Synlege limrestar på bjelke. (Foto: Total-Bygg Hjørungavåg)

Reklamasjonsfrist på ett år

For alle som bruker lim, er det viktig å vite om en kan stole på at lim holder det produsenten lover. De vil også ha behov for å vite og hvordan man kan forsikre seg om at limet holder. I dette tilfellet oppsto problemene først etter tre år. Produsenten foreslår en prøveliming av samme materialer som limet er tenkt brukt til, og skriver på engelsk: «We recommend a preliminary adhesion test On any substrate.»

Vi har spurt leverandøren om hvor lenge en sånn prøve skal stå før limet tas i bruk?

Til dette svarer produktsjef Norstrøm-Ness hos leverandøren:

– Produsentens forslag til testmetode er ikke avgjørende, men er en god regel å følge uansett limtype og applikasjon for å kunne bedømme om korrekt lim benyttes til materialet. Dersom produktet benyttes i henhold til bruksanvisningen, vil teknisk datablad svare på ytelser for aktuelt bruksområde.

En kommentar til “Knirkegolv av feil bruk eller feil lim?

  1. Jepp, takk for opplysninger om limet med problemer, leser i gjennom artikkelen og da ser jeg hvor jeg muligens ikke skal kjøpe limet ????

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *