(Illustrasjonsfoto: BAfondet.no)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Stanset litt færre byggeplasser i fjor

I 2018 gjennomførte regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen 7 336 besøk på arbeidsplasser. 1 812 måtte stanses, ofte på grunn av farlige arbeider i høyden.

RVO-ene ser samtidig at antall stans etter Arbeidsmiljølovens § 6-3, umiddelbar fare for liv og helse, har falt fra tidligere år.

I 2018 stanset RVO-ene farlig arbeid hele 1947 ganger – en nedgang fra 2017 med 127 stans, heter det i forordet til årsrapporten.

Mange jobber farlig

– Vi ser flest antall stans i byggebransjen med 1 812 stans, hvorav et stort antall av tilfellene er stans grunnet uforsvarlig arbeid i høyden, heter det videre i rapporten som fastslår at det nå er høyt aktivitetsnivå i bransjene.

Det er samtidig en reell problemstilling knyttet til den økte bruken av underentrepre­nører og innleie, noe som fører til utfordringer med å bygge en god verne- og sikkerhetskultur i virksomhetene. I begge bransjene blir det meldt om økt bruk av utenlandske arbeidstakere.

– Arbeiderne har ikke noen forankring i virksomheten de arbeider for, og korte opphold og oppdrag går utover sikkerhetskulturen på byggeplassene. RVO-ene melder om at det stadig blir vanskeligere å bygge en verne- og sikkerhetskultur i slike situasjoner, heter det i årsrapporten.

RVO-ene, i samarbeid med sekretariatet, arbeider med å oversette ­brosjyrer til ulike språk for å nå ut til flest mulig av arbeidstakerne de møter ute i virksomhetene.

Ufaglærte lærer opp yngre

RVO-ene rapporterer også om manglende faglært arbeidskraft. Det er meldt flere tilfeller der lærlinger får opplæring av ufaglærte og utenlandske arbeidstakere.

– Dette er en alvorlig utvikling som kan få konsekvenser i lang tid fremover, advares det.

De regionale verneombudene opplever at det er behov for RVO-ene, at de er en viktig HMS- aktør og at det er økt etterspørsel fra bedrifter som ønsker en god HMS-prat. Det er svært tilfredsstillende for de regionale verneombudene når de erfarer at deres råd og veiledning fører til endringer i virksomhetens HMS-arbeid.

Nærmere 90 % av RVO-enes tidsbruk går til arbeidsplassbesøk. I tillegg til å besøke arbeidsplasser har RVO-ene bidratt med ulike former for erfaringsoverføring ved å holde kurs og foredrag. De har veiledet virksomheter, skoler, kommuner og byggherrer i spørsmål om HMS og verneombud.

RVO-ene har blant annet holdt kurs om hvordan håndtere asbest hvor blant annet politiet, brannvesenet og kommuner har deltatt. De har også holdt flere 40 timers HMS-kurs, grøftearbeidskurs og verneombudsopplæring.

Årsrapporten for 2018 kan du lese her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *