Samskipnaden i Gjøvik er blant de som får støtte til nye boliger. (Illustrasjon: Besseggen Arkitekter)

Tilskudd til 1 448 nye studentboliger

Kunnskapsdepartementet støtter byggingen av nye studentboliger på sju ulike steder i landet.

– Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Les også: Har penger – mangler boligsøknader

Nei til søknader om rehabilitering

Regjeringen har økt nivået for bygging av studentboliger fra rundt 1000 tilsagn årlig før 2013.

– Bygging av studentboliger har vært en viktig sak for regjeringen og Venstre i flere år. I år har vi penger til å bygge hele 3 400 studentboliger. Det er det høyeste noen gang. I denne søknadsrunden fikk vi kun inn søknader om 1 448 nye studenthybler, og vi vil derfor vurdere å ha en ny utlysning til høsten, sier Nybø.

I tillegg til søknader om nye studenthybler kom det inn søknader om støtte til rehabilitering av 1 760 boenheter.

I denne runden har vi sagt nei til å støtte rehabilitering. I utgangspunktet skal studentsamskipnadene dekke vedlikehold selv med leieinntekter. Regelverket begrenser hvilke muligheter vi har til å bruke statlige penger på dette. Min førsteprioritet er å bygge flere studentboliger, sier Nybø.

Vil vurdere endring av regelverket

En arbeidsgruppe har gjennomgått tilskuddsordningen for studentboliger i Norge. Den har hatt som mål å fremme forslag som gjør at de ressursene som er satt av til studentboligbygging brukes effektivt og fremtidsrettet.

Forslagene er nå på høring.

Alle studentsamskipnader som søkte om støtte til nybygg i denne runden fikk ja. Det betyr at det skal bygges 1 448 nye studentboliger i Tromsø, Molde, Volda, Førde, Gjøvik, Ås og Oslo.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *