Tidligere leder i Byggmesterforbundet Vestfold - Rolf Eilerås og nyutnevnt leder i samme forbund, Magne Myhre med jubileumsboka. (Foto: Byggmesteren)

Byggmesterforbundet Vestfold feirer sine første 100 år

– Nå skal vi jobbe videre for at våre bedrifter har gode og like arbeidsvilkår, sier byggmesterne Rolf Eilerås og Magne Myhre som feiret jubileumet i Tønsberg med bok og festmiddag.

– Hundre år går vanvittig fort i landets eldste by, sier byggmester og formann Magne Myhre på feiringen av jubileumet i helgen.

Viktig å være idealist

Festmiddagen ble innledet med et minutts stillhet for tømrermester Anders Frøstrup, som er dypt savnet i Vestfold og resten av landet:

– Anders var en fargerik person som gjorde så mye bra for faget og oss i forbundet, sier formann Magne Myhre som mener at byggmestere må ta seg råd til å tro på noe mer enn seg selv.

– Det er viktig å være idealist. Vi skal ha en positiv tro på framtiden, miljøet og hva Byggmesterforbundet kan få til her i Vestfold, mener byggmester Myhre.

Byggmesterne Magne Myhre og Kjell H. Knutsen, som også har ledet forbundet i Vestfold og lagt ned en stor innsats for håndverksbedriftenes vilkår.

Byggmesterforbundet Vestfold har jobbet lenge for å bekjempe useriøse og kriminelle i byggebransjen. Medbyggerne og nytt A-krim senter er to tydelige bevis på at arbeidet gir resultater. Myhre lover at Byggmesterforbundet Vestfold skal fortsette å engasjere seg:

– Vi må få flere med i seriøsitetsarbeidet og forbundet. Like konkurransevilkår kommer ikke av seg selv – det krever stadig innsats, sier byggmester Magne Myhre om framtiden til Byggmesterforbundet Vestfold.

Sammen kan vi påvirke

Avtroppende formann Rolf Eilerås mener at forbundets første formann, H. Svendsen, ville vært stolt av innsatsen til forbundet han stiftet hundre år etter:

– Vi fremmer fortsatt faget og tar vare på hverandre i dag slik de gjorde for hundre år siden. Sannheten er at vi sammen kan påvirke og få til endringer som er viktige for medlemmene, sier byggmester Eilerås.

Tidligere formann Rolf Eilerås taler under jubileumsmiddagen på Nøtterøy.

Eilerås har brukt mye tid i forkant av jubileumet på å samle inn informasjon om historien til forbundet. Når man vet hva man har gjort og hvem som gjorde det, har man et bedre utgangspunkt for framtiden.

– Det er viktig at vi står samlet og sier fra når noe må gjøres. Da blir vi lyttet til, sier Rolf Eilerås og ønsker Byggmesterforbundet Vestfold hundre nye og aktive år.

Gratulasjoner ble det også fra NHO Vestfold og Byggmesterforbundet ved daglig leder Frank Ivar Andersen.

– Vestfold har gjort seg bemerket både med sitt seriøsitetsarbeid og faglig enestående medlemmer som tømrermesterne Frank Berg og Anders Frøstrup, sier Andersen i sin tale.

– Dere byggmestere er en aktiv og utfordrende samarbeidspartner som gjør Vestfold og oss bedre, sier rådgiver Vivil Hunding Strømme fra NHO Vestfold.

 

Syv menn som tenkte fremover

Sentralt i feiringen står forbundets jubileumsbok «Næring og fag gjennom hundre år» som er skrevet av forfatter Lise Fladberg og byggmester Rolf Eilerås. Boka deles ut til alle medlemmer i forbindelse med jubileumet og er en spennende tidsreise tilbake til tider som både var helt forskjellig fra i dag – og med mange av de samme utfordringene i 1919 som i 2019.

– Det har vært både interessant og hyggelig å intervjue byggmesterne om fortiden og fremtiden til tømrerfaget, sier forfatter Lise Fladberg.

Det var ikke enkelt å drive byggevirksomhet i Tønsberg etter første verdenskrig. Syv av byens fremste bygg- og tømrermestere forstod at de måtte samle seg i en forening for å bli hørt – og for å takle kommende fellesavtaler som arbeidsgivere.

I boka skriver en av Tønsbergs unge byggmestere, Tor-Henrik Rød, at det er viktig at Byggmesterforbundet Vestfold er synlig i samfunnet:

– Jeg håper at forbundet skal ha litt mer muskler inn mot det offentlige enn det har i dag. Da kan man berettige sin eksistens overfor en ny generasjon av byggmestere, sier byggmester Tor-Henrik Rød.

Byggmester Kjell H. Knutsen og tømrermester og forfatter Frank Berg hygget seg på 100-års jubileumet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *