Byggmester Rolf Eilerås fortsetter som leder av avdelingen. (Foto: Byggmesteren)

Samles i Byggmesterforbundet Vestfold

For å samle laugene og øke rekrutteringen endrer Byggmesterforbundet Tønsberg navn til Byggmesterforbundet Vestfold.

Beslutningen ble tatt på årsmøtet i avdelingen denne uken.

Fra flere byer

Det er flere årsaker til navnebyttet; Byggmesterforbundet Horten er nedlagt og Byggmesterforbundet Tønsberg ser behovet for å rekruttere nye medlemmer fra andre byer i Vestfold som Sandefjord, Horten, Holmestrand og Larvik.

Byggmesterforbundet Tønsberg har fått til mye gjennom sin deltakelse i prosjektet #Medbyggerne. (Foto: Medbyggerne)

– Dessuten ser vi at flere av bygghåndverksfagene i Vestfold nå er organisert på fylkesbasis. Med en mer lik organisasjonsstruktur vil vi styrke samarbeidet på tvers av fagskillene, skriver Byggmesterforbundet Vestfold.

annonse

Arbeide for alle i Vestfold

Selv om det var diskusjon om navnebyttet, stemte alle for endringen.

– Våre medlemmer er lokalisert i hele Vestfold, har oppdrag i alle Vestfolds kommuner og for Vestfold fylke. En organisasjonsstruktur som avspeiler dette mener styret styrker våre medlemmers påvirkningskraft overfor den offentlige forvaltingen, skriver Byggmesterforbundet Vestfold.

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen