tettpå:Larvik er et veiledningstiltak – det handler ikke om kontroll og sanksjon. (Illustrasjonsfoto: Larvik kommune)

Larvik går tett på tiltakshaverne

Fra 1. februar vil alle som sender byggesøknad til kommunen eller kjøper bolig/hytte i Larvik bli oppringt og veiledet av Skatteetaten i hvordan de velger seriøse håndverkere.

Prosjektet tett:på settes i gang etter at Skatteetaten i Trondheim, som først kom på ideen, har evaluert tiltaket og funnet at det gir gode resultater.

Les også: Tett på Trondheim gir resultater

Seks kommuner satser

Kontakten med tiltakshaverne er en del av kampanjen «tettpå:Larvik» – et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Skatteetaten, Sør-Øst politidistrikt, NAV og Arbeidstilsynet, for å forebygge arbeidslivskriminalitet (A-krim) i privatmarkedet.

Larvik kommune er en av de seks første kommunene i landet som nå verksetter egne versjoner av tett på.

Prosjektet skal bidra til å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen, ved å informere og påvirke forbrukerne til å ta bevisste valg av håndverkere.

Alle som sender byggesøknad til kommunen eller kjøper bolig/hytte i kommunen blir oppringt og veiledet av Skatteetaten i hvordan man velger seriøse håndverkere. Forbrukerne får deretter tilsendt en veileder med nyttige råd og tips.

Veileder forbrukerne

– Erfaringer viser at direkte kontakt med forbrukerne pr telefon har større effekt enn kun skriftlig informasjon. Gjennom direkte kontakt føler forbrukerne seg «sett» og telefonsamtalen gjør at de i større grad gjør bevisste valg når de skal velge håndtverker, skriver Larvik kommune, som påpeker at tettpå:Larvik er et veiledningstiltak:

– Det handler ikke om kontroll og sanksjon. Det handler om å hjelpe folk til å ta informerte valg. Vi vet at folk flest ønsker å handle riktig, men det er utfordrende å finne informasjon og verktøy som gir trygghet i valg av håndverker.

Som en av landets største hyttekommuner er også fritidsmarkedet et viktig område for kampanjen.

Byggmester er positiv

Byggmester Rolf Henrik Johnsen sier til avisen Østlands-Posten at det er svært bra at myndighetene tar tak i problemet med useriøse håndverkere med en slik kampanje:

– Vi har lenge etterlyst at man gjennomfører konkrete prosjekter for å få ned bruken av slik arbeidskraft, og jeg tror dette er en riktig måte å gå fram på. Spesielt ved mindre prosjektet sliter vi med å kunne konkurrere på pris når useriøse og «svarte» bedrifter kommer på banen, sier byggmester Johnsen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *