Miljørådgiver Bodil Motzke og energiledelseskoordinator Rita Næssén Barkholm i Undervisningsbygg. (Foto: Undervisningsbygg)

Skolene må rehabiliteres om det er mulig

Oslo kommunes største eiendomsforvalter, Undervisningsbygg, satser på ombruk og rehabilitering i en ny miljø- og energistrategi.

– Det beste for miljøet, er å unngå å rive, men det krever at kvaliteten er god nok til at skolebyggene kan bli rehabilitert, sier miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg KF.

– For øvrig må vi designe for ombruk, der det er mulig, og vi må bygge robust når vi bygger, sier Motzke om Undervisningsbygg KFs nye miljø og energistrategi.

Den nye strategien viser hvordan det kommunale foretaket skal bidra til det grønne skiftet med mål om et nullutslippssamfunn i 2050.

Les også: Byggevarehandelen må også over på ombruk

 

Satser på energiledelse og energibruk

Undervisningsbygg har flere satsingsområder i sin nye miljøstrategi, blant annet energiledelse og energibruk i skolebygg, heter det i en pressemelding.

– Det er viktig at de som faktisk oppholder seg ute på skolene, kjenner sitt bygg og tekniske anlegg godt – siden de har aller størst mulighet til å påvirke byggets energibruk. Vi skal gi dem verktøyene og kunnskapen de trenger i form av oppfølging og kursing, sier Rita Næssén Barkholm, energiledelseskoordinator i Undervisningsbygg.

Undervisningsbygg skal også jobbe for å gjøre brukerne av bygget mer bevisste på skolebyggets energitilstand og hvilken klimagevinst det ligger i energiriktig drift.

– Det dreier seg ganske enkelt om ikke å sløse, sier Barkholm.

Humlevennlig og ombruk

Ombruk av bygningsmaterialer og inventar er sammen med utslippsfrie byggeplasser og humlevennlige skoler, tre andre miljøtiltak i strategien, framgår det av pressemeldingen.

– Vi ønsker å gjøre Osloskolen til et grønt nettverk for humler og andre pollinerende insekter. Vi skal også fremme bruk av naturlige og miljøvennlige materialer og produkter i utearealene på skolene, sier miljørådgiver Motzke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *