Det handler om plasseringen av fugen i veggen når vinduer byttes. (Foto: Støygruppa Ørland)

– Dette holder ikke på Ørlandet

– Når jeg viser lokale håndverkere løsningen for utskifting av vinduer på Ørlandet, så sier alle at sånn kan det ikke gjøres, sier Lars Arne Raanes i Støygruppa Ørlandet. Nå vil Forsvarsbygg se nærmere på saken.

– Dette begynte med at en huseier på Ørlandet fikk byttet sine vinduer av Forsvarsbyggs entreprenør og som lurte på hvorfor håndverkerne brukte en viss metode, sier Raanes til Byggmesteren.

Les også: Kritiserer støyisoleringen på Ørlandet

Forsvarsbygg: Skal se nøye på dette

– Det er viktig for oss at arbeidene blir skikkelig utført, og at de boligeierne som har krav på tilbud om støytiltak får utført arbeidet med rett kvalitet, sier Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

– Vi vil høre på gode råd fra våre egne fagfolk, beboerne og Støygruppa, sier Pedersen. (Foto: Vidar Haug / Forsvarsbygg)

Eiendomssjefen har nylig hatt møte med Støygruppa Ørland der den omtalte metoden for bytte av vinduer ble gjennomgått.

– Nå tar vi disse betenkelighetene tilbake til våre rådgivere i Multiconsult og SINTEF, sier Pedersen som vil prioritere dette høyt fremover: – Vi aksepterer ikke at beboerne får dårlige løsninger.

Eiendomssjefen synes det er bra at Støygruppa Ørland følger med på arbeidet og resultatet i boligene som støyisoleres.

– Det er positivt og gir en konstruktiv kontakt med beboerne. Vi har mye nytte og glede av Støygruppa, sier eiendomssjef Carl Oscar Pedersen.

Beboere som følger med

Støygruppa Ørland er en forening som representerer beboere som berøres av utbyggingen av kampflybasen på Ørlandet.

Til daglig arbeider Raanes på oljeplattform, men i friperiodene sine er det han som bistår huseiere i forbindelse medarbeidene med støyisoleringen som Forsvarsbyggs entreprenører utfører på hundrevis av boliger ved kampflybasen.

Så da den snekkerkyndige huseieren ble skeptisk til arbeidene på huset sitt, kontaktet han Støygruppa.

Lars Arne Raanes i Støygruppa Ørland er oppgitt over utførelsen av støytiltakene. (Foto: Privat)

Plassering av fugen i veggen

Huseiers gamle vinduer var montert med papp og klemlekter mot karmen.

– Nå skar håndverkerne vekk alt sammen slik at pappen ble helt fjernet, monterte inn nytt vindu og fuget på innsiden av gipsplata – altså mot stenderen og karmen. Der plasserte dem fugen og så gjorde dem seg ferdig, forteller Raanes:

– Denne huseieren har gips under kledningen på ytterveggen. Gipsen er av en type som ikke tåler å stå åpent og da blir denne metoden et problem: Så taper håndverkerne over gipsen, med en tape som ikke er klemt fast i begge ender – den er bare klemt mot vinduskarmen og tapet mot lekten inni veggen, sier Raanes. (Foto: Støygruppa Ørland)

Ifølge Raanes, mener mange lokale håndverkere at dette ikke er en holdbar løsning.

– Fordi den tapen vil miste festeevnen over tid og da eksponeres gipsen, fastslår han.

En løsning for alle

Huseieren spurte hvorfor snekkerne byttet vinduene på denne måten og da svarte snekkeren at «slik hadde de fått beskjed om å gjøre det, men de ville ikke ha gjort dette på eget hus», sier Raanes.

– Snekkeren syntes selv dette var en mindre god metode, men måtte bytte vinduene på denne måten. Entreprenørene hadde fått instruks om å utføre dette etter tegning og anvisning.

Raanes har sett metoden bli brukt på en rekke boliger. Multiconsult er prosjekterende for byggherren Forsvarsbygg og har bestemt en felles fremgangsmåte for utbytting av alle vinduer i disse boligene:

– Tegninga til de utførende er basert på dette databladet fra SINTEF Byggforsk og utføres deretter, forklarer Raanes. (Illustrasjon: SINTEF Byggforsk)

Med denne metoden trekkes vinduskarmen litt inn i veggen slik at den blir parallel med asfalt- eller gipsplaten. Fuge plasseres på innside av gipsplate og så ligger den eksponert for fukt bak omrammingsbordene, sier Raanes.

Må ta mer hensyn til lokalt klima

Slik Raanes og Støygruppa Ørlandet ser saken, så brukes databladet til SINTEF Byggforsk på en litt feil måte.

– Løsningen er å regne som en minimum standard for metode og så må det hensyn til lokale værforhold.

– Lokalt så bruker de aller fleste å plassere fugen slik at gipsplaten/asfaltplaten er dekket og så tapes det eller legges vindsperre over igjen, forklarer Lars Arne Raanes. (Foto: Støygruppa Ørland)

– Når jeg har vist denne skissen til fagfolk, så sier alle at sånn kan det ikke gjøres. Det holder ikke mål på Ørlandet.

 

Skal gjennomgå arbeidet

På Ørlandet utsettes hus, særlig de med liggende kledning, for et stort vindpress som bærer med seg mye vann.

– Så det vil alltid komme noe vann inn under kledning og inn i spalten mellom fugen og omrammingsbordet, sier Raanes som ikke er kritisk til alle bedriftene som skifter vinduer for Forsvarsbygg.

– Nei mange gjør en god jobb. Nå er det fire firmaer som utfører dette og tre av dem er lokale. Etter det jeg kjenner til, plasserer de fugen lenger ut i veggen, i kant med vindsperra slik at du har en tett forbindelse fra gips- eller asfaltplata over til vinduskarmen. Gjerne med tape eller vindsperreduk over der igjen, forklarer Raanes.

– Forsvarsbygg skulle ha en overtagelsesforretning på disse arbeidene, men jeg tviler på at huseier signerte, sier Raanes. (Foto: Støygruppa Ørlandet)

Støygruppa Ørlandet tok opp metoden og utførelsen i et nylig møte med Forsvarsbygg og Multiconsult.

– Vi la fram det vi hadde og Multiconsult hadde noen faglige motargumenter: De mener at man ikke kan plassere fugen lenger ut, da får man ikke nok heft mot gips- eller asfaltplata. Men her på Fosen så primer fagfolk veggen eller ramma rundt og da har du heft, sier Raanes.

Han synes det er positivt at Forsvarsbygg og Multiconsult vil gjennomgå monteringen av alle vinduene i detalj.

– De kommer tilbake til oss etter gjennomgangen og så får vi sjå. Vi får gi dem sjansen, men jeg håper virkelig at Forsvarsbygg og Multiconsult tilpasser metoden til lokalt klima og løsninger. Ellers kan vi risikere større fuktskader innen kort tid, sier Lars Arne Raanes i Støygruppa Ørland.

 

 

En kommentar til “– Dette holder ikke på Ørlandet

  1. Denne løysinga ville eg aldri ha valgt her på Sunnmøre. Byggdetaljbladet har ei mindreverdi løysing som fører til fukt og råte på sikt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *