Hollenderkvartalet i Schweigaards gate i Oslo. (Foto: T. Lauluten)

Dette er Norges første Breeam-boliger

«Hollenderkvartalet» med 62 leiligheter og næringslokaler i Oslo er kåret til Norges aller første Breeam-Nor-sertifiserte boligbygg.

jennom hele utviklingsprosjektet har miljø og kvalitet stått sentralt. Resultatet er at bygget har passivhusstandard og nå er BREEAM-NOR-sertifisert i klassen «Very Good».

Mange tøffe valg

– Vi er stolte over å ha utviklet Norges aller første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg. Dette er et synlig bevis på at bærekraft og miljø står meget sentralt i vår virksomhet. Det ligger mange tøffe valg og strenge prioriteringer bak denne viktige miljø-merkelappen, sier prosjektsjef Sven Kruse-Jensen i Bane NOR Eiendom.

Bildeling – ikke parkering

Kruse-Jensen forteller at de blant annet har lagt til rette for miljøvennlig transport i det nye boligkomplekset.

– Du finner Ingen parkeringskjeller i «Hollenderkvartalet». I stedet har vi etablert en egen bildelingsordning for beboerne og lagt til rette for syklister ved å anlegge en stor innendørs sykkelparkering og et felles sykkelverksted i bakgården, sier han.

Stolt totalentreprenør

Vi er svært stolte av å være de første i Norge som har levert et BREEAM-NOR-sertifisert boligbygg. Sertifisering gir boligkjøperne trygghet for at kvalitet og miljø er ivaretatt i det ferdige bygget. Jeg er sikker på at den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom dette prosjektet, vil bli stadig mer etterspurt, sier daglig leder Ole Kristian Ruud i JM Entreprenør.

Krevende og lærerikt

– Det har vært krevende og lærerikt å oppfylle kravene til to så dominerende standarder som BREEAM-NOR og passivhus. Det har lagt føringer for de fleste valg vi har tatt og hatt stort fokus hele tiden fra prosjektering til overlevering. Særlig BREEAM-NOR-manualen stiller en rekke krav til hvordan vi skal bygge; alt fra materialvalg og tekniske løsninger, til hvordan riggen vår ble utformet», sier anleggsleder Thomas Rødseth i JM Entreprenør.

annonse

Hva er Breeam?

Slik forklarer Norwegian Green Building Council (NGBC) hva Breeam-Nor er:

Breeam-Nor er den norske tilpasningen av BREEAM som er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

Breeam Nor er bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.

Breeam-Nor har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et Breeam-Nor sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Breeam for boligbygg

Som et ledd i utvidelse av den europeiske miljøsertifiseringen BREEAM, ble det i desember 2016 utgitt ny manual som for første gang åpnet for sertifisering av boligbygg i tillegg til nærings- og offentlige bygg. Som en prøveordning ble det valgt ut to prosjekter som skulle fungere som pilot for denne ordningen i Norge. Hollenderkvartalet var ett av disse to norske prosjektene.

 

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen