En solcelleinstallasjon kan utgjøre en økt brannrisiko når den blir montert på en bygning. (Illustrasjonsfoto: Solanlegg.no)

Solceller og brannsikkerhet

– Det er større brannrisiko i anlegg med bygningsintegrerte solceller sammenlignet med tradisjonelle moduler utenpå bygninger, hevder en ny rapport fra RISE Fire Research om branntekniske utfordringer ved solcelleteknologi.

Flere fagmiljøer har advart om at regelverket for brannsikkerhet knyttet til solcelleinstallasjoner er mangelfullt.

Nå har direktoratet for byggkvalitet lagt ut rapporten Solcelleteknologi og brannsikkerhet  (PDF) om hvilke problemer bruken innebærer. Rapporten er skrevet av forskerne Reidar Stølen, Ragni Fjellgaard Mikalsen og Jan Paul Stensaas som anbefaler endringer i dagens regelverk.

Vanskeligere å slukke

Innen solcelleinstallasjoner i yrkesbygg og boliger var det en økning på 75 prosent akkumulert effektkapasitet bare fra 2015 til 2016.

Ifølge Sweco viser flere internasjonale utredninger at solcelleanlegg har vært årsak til branner. Norge har allerede sett en større brann i et bygg med et av Norges største solcelleanlegg: Brannen ved ASKOs hovedlager i Vestby.

Den langvarige brannen inntraff i april i fjor, og etterpå hevdet brannvesenet at solcellene kompliserte slokkingen. Bildet er tatt før brannen. (Foto: Asko)

Rapporten fra RISE Fire Research ser på brannforløpet hos Asko i fjor og gir egne anbefalinger til brannvesenet ved slukningsarbeid – samtidig som rapporten er interessant lesning for utførende som monterer slike solcelleanlegg på tak eller fasader. Rapporten omhandler ikke oppbygging av nærliggende bygningsdeler som takkonstruksjon, takoverflater eller fasade.

Økt risiko uten søknad

Forfatterne mener det er en generell mangel på anbefalinger for solcelleinstallasjoner i dagens regelverk.

I eksisterende byggverk, innenfor en bruksenhet eller branncelle, vurderes installering og endring av solenergianlegg som enkel installasjon og er ikke søknadspliktig i følge byggesaksforskriften.

Men en solcelleinstallasjon kan utgjøre økt brannrisiko når den blir montert på en bygning på flere måter: I seg selv representerer en solcelleinstallasjon risiko for potensielle tennkilder ved varmgang eller lysbuer, og de inneholder mindre mengder brennbare materialer som koblingsbokser, kabelisolasjon og plastfilm på baksiden av solcellemodulene. (Illustrasjonsfoto: NTE)

I tillegg kan solcellemoduler som er montert utenpå en bygning øke varmepåkjenningen til bygningsoverflaten ved en brann i dette mellomrommet.

Dette kan være en liten startbrann i komponenter fra solcelleinstallasjonen, eller en ekstern brann. Takbelegg og konstruksjoner som er testet og godkjent uten solcellemoduler kan brenne bedre og spre brannen raskere og lengre dersom varmen fra brannen blir fanget under plater som for eksempel solcellemoduler.

I konklusjonen skriver forskerne at det er «avdekket en mulig større brannrisiko i anlegg med bygningsintegrerte solceller sammenlignet med tradisjonelle solcellemoduler som er montert utenpå bygningen». Dette er en risiko som kanskje ikke kommuniseres godt nok til de som i dag bruker nyere løsninger av teknologien, for eksempel «solcelletakstein».

Riktig underlag og solid oppheng

Riktig montering og bruk av solcellemoduler er avgjørende for brannsikkerheten. Forfatterne minner om at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fastslått at dette er elektriske arbeider som omfattes av El-tilsynsloven. Derfor må huseiere og andre tiltakshavere se til dette arbeidet kun utføres av virksomheter registrert i DSBs Elvirksomhetsregister.

Ved siden av kvaliteten på de elektriske arbeidene, anbefaler forfatterne seksjonering og solide oppheng som ikke kan bidra til brannen: – For frittstående og utenpåmonterte solcellemoduler, har seksjonering av modulene vist seg å være fordelaktig for å hindre brannspredning, heter det i rapporten.

Komponentene til opphenging av solcellemodulene bør ikke være lettantennelige, og bør heller ikke mykne eller smelte ved oppvarming.

Underlaget til anlegget bør være ubrennbart:

– Takbelegg og konstruksjoner som er testet og godkjent uten solcellemoduler kan brenne bedre og spre brannen raskere og lengre dersom varmen fra brannen blir fanget under plater som for eksempel solcellemoduler

Forfatterne av rapporten anbefaler videre undersøkelser av bygningsintegrerte solcelleinstallasjoner:

– Dersom det oppstår en brann i en av komponentene i en slik installasjon, vil det faktum at solcellemodulen utgjør selve bygningsskallet, gi endrede forutsetninger for brannsikkerheten. Det er avdekket en mulig større brannrisiko i anlegg med bygningsintegrerte solceller sammenlignet med tradisjonelle solcellemoduler som er montert utenpå bygningen. Dette vil være et viktig fokusområde for videre arbeid, skriver forskerne i RISE Fire Research.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *