Fra branntest: Rødglødende ventilasjonskanal bak isolasjonen. (Foto: RISE Fire Research)

Brannisolasjon på kanaler bør unngås

– Det er tryggere og mulig å utvikle et brannsikkert ventilasjonskonsept uten bruk av brannisolasjon, konkluderer forskerne i RISE Fire Research i to nye rapporter.

– Den siste tiden er det blitt stilt spørsmål ved om spredning av varme og røyk i ventilasjonskanaler ved brann medfører en økt risiko for personsikkerhet og materielle verdier, skriver RISE Fire Research.

Les også: Strammer inn etter Grenfell-brannen

Manglet løsninger og dokumentasjon

Temaet ble på nytt aktuelt i forbindelse med revisjon av byggteknisk forskrift (TEK17). Da ble det påpekt i høringsuttalelser at de preaksepterte ytelsene når det gjelder brann og ventilasjonsanlegg er problematiske, og at løsningene som skisseres i byggdetaljbladet og BVNett-Veilederen ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Fra branntest: Kryssfinerplater og nettverkskabel utsatt for stråling fra oppvarmet kanal. (Foto: RISE Fire Research)

For å belyse dette temaet, og skaffe til veie vitenskapelig dokumentasjon for i hvilken grad spredning av varme og røyk i ventilasjonskanaler representerer en risiko for personer og verdier, ble BRAVENT-prosjektet (Brann- og røykspredning i ventilasjonskanaler) initiert av forskningsinstituttet RISE Fire Research.

Brannisolasjon bør unngås

BRAVENT-prosjektet omhandler brann- og røykspredning i ventilasjonskanaler. Basert på resultatene fra de teoretiske beregningene og forsøkene, mener forskerne at bruk av brannisolasjon på kanaler bør unngås. Det er mulig å utvikle et brannsikkert ventilasjonskonsept uten bruk av brannisolasjon.

Forskningsinstituttet har forsket på problemet og har nå publisert to rapporter.

Rapportene kan du laste ned her:
Rapport 1: Teori- og kunnskapssammenstilling
Rapport 2: Brannspredning i ventilasjonskanaler

Delrapport 1 oppsummerer den relevante, brannfaglige teorien og forskningsfronten innen fokusområdet. Rapporten fungerer som teoretisk grunnlag for forsøksplanleggingen og de øvrige aktivitetene i BRAVENT-prosjektet.

Delrapport 2 omhandler resultater fra forsøk der det har blitt undersøkt hvorvidt det er fare for spredning av brann og varme i ventilasjonskanaler. I forsøkene har vi sett på effekten av å brannisolere kanalen, samt å blande inn romtemperert luft (som fra tilstøtende rom).

Ventilasjonskanalen var koblet til en ovn i den enden og en vifte i den andre enden. Ovnen ble varmet opp til ønsket temperatur, og varm røyk ble så trukket gjennom kanalen med en bestemt hastighet. Termoelementer målte temperaturen både på røykgassen inne i kanalen, og på utvendig kanalgods ved ulike avstander fra ovnen.

Fra branntest: Kanalen har blitt kraftig deformert i opphengspunktene. (Foto: RISE Fire Research)

Prosjektet er finansiert av  Omsorgsbygg Oslo KF, Hordaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sykehusbygg HF, Trondheim kommune, Undervisningsbygg Oslo KF og Direktoratet for byggkvalitet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *