Fra branntest: Rødglødende ventilasjonskanal bak isolasjonen. (Foto: RISE Fire Research)

Brannisolasjon på kanaler bør unngås

- Det er tryggere og mulig å utvikle et brannsikkert ventilasjonskonsept uten bruk av brannisolasjon, konkluderer forskerne i RISE Fire Research i to nye rapporter.

– Den siste tiden er det blitt stilt spørsmål ved om spredning av varme og røyk i ventilasjonskanaler ved brann medfører en økt risiko for personsikkerhet og materielle verdier, skriver RISE Fire Research.

Les også: Strammer inn etter Grenfell-brannen

Manglet løsninger og dokumentasjon

Temaet ble på nytt aktuelt i forbindelse med revisjon av byggteknisk forskrift (TEK17). Da ble det påpekt i høringsuttalelser at de preaksepterte ytelsene når det gjelder brann og ventilasjonsanlegg er problematiske, og at løsningene som skisseres i byggdetaljbladet og BVNett-Veilederen ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Fra branntest: Kryssfinerplater og nettverkskabel utsatt for stråling fra oppvarmet kanal. (Foto: RISE Fire Research)

For å belyse dette temaet, og skaffe til veie vitenskapelig dokumentasjon for i hvilken grad spredning av varme og røyk i ventilasjonskanaler representerer en risiko for personer og verdier, ble BRAVENT-prosjektet (Brann- og røykspredning i ventilasjonskanaler) initiert av forskningsinstituttet RISE Fire Research.

Brannisolasjon bør unngås

BRAVENT-prosjektet omhandler brann- og røykspredning i ventilasjonskanaler. Basert på resultatene fra de teoretiske beregningene og forsøkene, mener forskerne at bruk av brannisolasjon på kanaler bør unngås. Det er mulig å utvikle et brannsikkert ventilasjonskonsept uten bruk av brannisolasjon.

Forskningsinstituttet har forsket på problemet og har nå publisert to rapporter.

Rapportene kan du laste ned her:
Rapport 1: Teori- og kunnskapssammenstilling
Rapport 2: Brannspredning i ventilasjonskanaler

Delrapport 1 oppsummerer den relevante, brannfaglige teorien og forskningsfronten innen fokusområdet. Rapporten fungerer som teoretisk grunnlag for forsøksplanleggingen og de øvrige aktivitetene i BRAVENT-prosjektet.

annonse

Delrapport 2 omhandler resultater fra forsøk der det har blitt undersøkt hvorvidt det er fare for spredning av brann og varme i ventilasjonskanaler. I forsøkene har vi sett på effekten av å brannisolere kanalen, samt å blande inn romtemperert luft (som fra tilstøtende rom).

Ventilasjonskanalen var koblet til en ovn i den enden og en vifte i den andre enden. Ovnen ble varmet opp til ønsket temperatur, og varm røyk ble så trukket gjennom kanalen med en bestemt hastighet. Termoelementer målte temperaturen både på røykgassen inne i kanalen, og på utvendig kanalgods ved ulike avstander fra ovnen.

Fra branntest: Kanalen har blitt kraftig deformert i opphengspunktene. (Foto: RISE Fire Research)

Prosjektet er finansiert av  Omsorgsbygg Oslo KF, Hordaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sykehusbygg HF, Trondheim kommune, Undervisningsbygg Oslo KF og Direktoratet for byggkvalitet

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen