(Illustrasjonsfoto: Kulturminnefondet / Tom Gustavsen)

Grått budsjett for kulturminnene

Statsbudsjettet: – Det har blitt et løft for kulturbygg i museumssektoren, men kårene for kulturminner på utsiden av museumsgjerdene forverres med årets budsjett, mener Fortidsminneforeningen.

– Men i et ellers grått budsjett kan vi anføre at driftsstøtten til Fortidsminneforeningens museum nå har fått fast plass på budsjettet, skriver Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen.

Glemt i budsjettet

Forventningene til kulturminnekapittelet i årets statsbudsjett var store, særlig etter at Jeløy-erklæringen satte klare mål for satsingen. Nå ser det ut til at denne delen av regjeringsavtalen er glemt, for kulturminnene ble dette et grått budsjett, fortsetter Fjeldheim.

– Det har blitt et løft for kulturbygg i museumssektoren, men kårene for kulturminner på utsiden av museumsgjerdene forverres med årets budsjett.

– Vi kunne forvente i hvert fall starten på en satsning på kirkene, et tiltak som ville ha flertallet på Stortinget bak seg. Imidlertid er det ikke kommet noe på dette feltet ut over enigheten etter Sp-sitt forslag i trontaledebatten forrige uke.

Kulturminnefondet er spesielt nevnt i Jeløy-erklæringen, men økningen på fire millioner dekker knapt prisstigningen.

– Dette er særlig underlig fordi Kulturminnefondet har så stor økonomisk virkning rundt om i landet. Ved å ikke fortsette styrkingen av fondet som lovet går man glipp av millioner i verdiskaping som en økt satsing ville utløst, forklarer generalsekretæren.

Spises opp av prisstigning

Det var også ventet en økt satsning på verdensarv, som et svar på den økte tilstrømmingen av turister og som et ledd i satsningen på kulturbasert turisme. De siste årene er det autorisert to verdensarvsentre i året.

– Dette ser nå ut til å stoppe opp, og sette arbeidet med de tre gjenværende på vent. Arbeidet ved Bryggen i Bergen og ved Urnes stavkirke stopper da opp, en særs dårlig markering av at det i 2019 er 40 år siden disse stedene ble innskrevet på UNESCO sin verdensarvliste, som Norges første, skriver Fjeldheim.

Ut over dette er det mindre endringer på kulturminnepostene. Jevnt over er det lagt til 4%, som nær spises opp av prisstigningen. Men et lysspunkt er det:

– På den gledelige siden må vi anføre at driftsstøtten til Fortidsminneforeningens museum nå har fått fast plass på budsjettet. Foreningens museum kan da intensivere arbeidet med å gi enda bedre besøksopplevelser på mange av landets mest ikoniske kulturhistoriske eiendommer, oppsummerer Ola H. Fjeldheim.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *