Ormelid gard. (Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren)

Søker kandidater til kulturminneprisen

Hvert år deler Riksantikvaren ut en kulturminnepris, for å hedre den viktige innsatsen som gjøres for godt kulturminnevern.

Prisen deles ut til personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for å ivareta kulturminner, kulturmiljø og landskap.

Forhistoriske Ormelid gard

Et godt eksempel er Ormelid gard i Luster. Arkeologiske funn syner spor etter jordbruk på Ormelid hele 4 000 år tilbake i tid. Garden ble fredet i fjor, men det er fortsatt drift og godt eierskap her – familien Ormelid har drevet garden i fem generasjoner.

Fra fredningsseremonien. (Foto: Luster kommune)

Kulturlandskapet på Ormelid syner samanhengen mellom buplass og driftsform. Her kan ein sjå vilkåra folk har levd under og korleis dei har brukt ressursane som var i naturen sidan forhistorisk tid.

(Foto: Fylkesmannen Sogn og Fjordane)

Fredinga omfattar steinstova, kårstova/herberget, stabburet, vedskjulet, driftsbygningen, turkehuset, Nedstestølen, Øvstestølen, deler av utmarka og ein del av innmarka.

 

Kulturminneprisen 2018

Riksantikvaren oppfordrer alle med kjennskap til gode kulturminner og eiere, om å sende inn sine nominasjonsforslag.

Prisen deles ut til den eller de som har gjort en særlig innsats innen

  • bevaring og/eller restaurering av kulturminner
  • formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt
  • bruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminner

Prisen består av et kunstverk, diplom og 25 000 kroner.

Her finner du mer informasjon og nominasjonsskjema:

https://www.riksantikvaren.no/kulturminnepris

Fristen for å nominere kandidater til årets pris er 30. juni 2018.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.