Gamle Skudeneshavn. (Foto: Ørjan B. Iversen)

Foreningen Gamle Skudeneshavn får Riksantikvarens kulturminnepris

I femti år har Foreningen Gamle Skudeneshavn arbeidet for bevaring av kulturmiljøet Gamle Skudeneshavn i Rogaland. Nå får de Riksantikvarens kulturminnepris for sin innsats.

Den gamle trehusbebyggelsen i Skudeneshavn er et av Norges best bevarte trehusmiljøer. Gamle Skudeneshavn ligger på sørspissen av Karmøy og består av rundt 130 eldre trehus. Byen vokste fram med sildefisket på 1800-tallet.

Les også: Hanne Geiran er ny riksantikvar

Bevart nasjonal kulturskatt

Helt siden 1968 har Foreningen Gamle Skudeneshavn jobbet aktivt med opplysningsvirksomhet og motivasjonsarbeid for å ta vare på det gamle trehusmiljøet. Det var foreningen selv som fremmet forslaget om regulering til bevaring i 1976. Nå er bydelen også del av Riksantikvarens varslede kulturmiljøfredning av Skudeneshavn.

– Foreningen Gamle Skudeneshavn har en stor del av æren for at byen er så godt bevart. Foreningen er aktive og engasjerte i bevaringsarbeidet i byen, og bidrar sterkt til et godt bymiljø. Skudeneshavn er en nasjonal kulturskatt, til glede både for beboere og besøkende. Gratulerer med prisen, og med femtiårsjubileet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Leder i styret til Foreningen Gamle Skudeneshavn Egil Sørbø (t.h) og styremedlem og tidligere leder Helge E. Risdal, sammen med riksantikvar Hanna Geiran. (Foto: Gunvor Haustveit, Riksantikvaren)

Kulturminneforvaltere fra alle landets fylker var til stede da riksantikvar Hanna Geiran overrakte prisen til leder i styret, Egil Sørbø, og styremedlem og tidligere leder Helge E. Risdal. Prisutdelingen fant sted i Oslo, på Riksantikvarens høstmøte.

Foreningen Gamle Skudeneshavn

Foreningen Gamle Skudeneshavn ble stiftet i 1968. Foreningens styre består av huseiere, og en representant fra Fortidsminneforeningen. Alle huseiere i Gamle Skudeneshavn blir automatisk medlem i foreningen, og ønskes velkommen med blant annet en informasjonsperm om bevaringsarbeid, brannsikring med mer.

Foreningen er uttalepart i alle byggesaker, og er opptatt av å etterleve de detaljerte reguleringsbestemmelsene. De arbeider for å bevare et godt bomiljø og arrangerer blant annet byfest og andre sosiale arrangement.

Deler av Holmen. (Foto: Ørjan B. Iversen)

Foreningen eier tre bygninger i byen. Et tidligere bolighus/bakeri som er i bruk som kafé og overnattingssted, og to store sjøhus. I sjøhusene har de et eget antikvarisk verksted med maskiner, verktøy og en liten materialbank som alle beboere og lokale håndverkere har tilgang til.

I foreningen finnes også ressurser som kan bistå i restaureringsarbeid og lære opp andre i f.eks. vindusrestaurering.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.