Flere oppdrag går under radaren

Næringsdepartementet følger EU og justerer opp terskelverdiene slik at oppdrag på opptil 1,3 millioner kroner ikke blir kunngjort i Doffin.

Med virkning fra i dag, justeres terskelverdiene fra 1,1 til 1,3 millioner kroner. Terskelverdiene angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller internasjonalt.

 

Les også: Dårlig nytt å heve terskelverdiene

 

Da terskelverdiene ble justert sist, fra 500.000 til 1,1 millioner kroner i august 2016, førte det til at markedet for småbedrifter tørket inn, ifølge Arnhild Dordi Gjønnes i NHO. Hun er en av landets fremste eksperter på offentlige anskaffelser.

Allerede et par måneder etter den siste justeringen, kunne hun påvise at det var kommet betydelig færre utlysninger av konkurranser under den nasjonale terskelverdien.

Les også: Markedet for småbedriftene tørker inn

Følger EUs justeringer

– EØS-terskelverdiene justeres annethvert år av EU-kommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter nye EØS-terskelverdier i Norge, skriver næringsdepartementet i en pressemelding.

– Nasjonal terskelverdi justeres tilsvarende opp fra 1,1 til 1,3 millioner kroner i samsvar med EØS-terskelverdien. Statlige myndigheter vil da fortsatt ha én terskelverdi å forholde seg til ved kjøp av varer og tjenester. Terskelverdiene i andre forskrifter med krav til offentlige innkjøp justeres på tilsvarende måte i samsvar med EØS-terskelverdiene. De nye terskelverdiene trer i kraft i dag, heter det i pressemeldingen. Se oversikten over de nye terskelverdiene her:
Nye terskelverdier i norske kroner 2018-2019 [PDF]

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *