Panserbrytende prosjektil etter perforering av en massivtreplate. (Foto: Forsvarsbygg)

Testet massivtre med skudd og bomber

Forsvarsbygg og Treteknisk har på oppdrag for Statsbygg testet lavkarbonbetong og massivtre for å kunne velge materialer til byggeprosjekter med særlig høye krav til sikkerhet.

Et viktig mål for Statsbygg er å redusere miljøfotavtrykket i byggeprosjekter. Da handler det om å bruke materialer som har et lavt klimagassutslipp gjennom produksjon og transport.

Les også: Bygg Regjeringskvartalet i norsk tre og Testet TNT på massivtre

Forsvarsbyggs rapport om testene kan du lese her (pdf).

Utfordringen er å ivareta både miljø- og sikkerhetskrav i valg av materialer i byggeprosjekter hvor det stilles særlig høye krav til sikkerhet.

Trenger mer kunnskap

Lavkarbonbetong og massivtre kan bidra til lavere klimagassutslipp, men det er behov for mer kunnskap om sikkerhetsegenskapene. Forsvarsbygg og Treteknisk Institutt har nå på oppdrag fra Statsbygg gjennomført et forskningsprosjekt for å teste sikkerhetsegenskapene til lavkarbonbetong og massivtre.

Det ble først gjennomført studier av tilgjengelig kunnskap om materialene:

Disse avdekket behov for å utføre egne tester, der betongen og massivtreverket ble utsatt både for eksplosjoner og beskytning.

Gjennom testene framstår lavkarbonbetong som like sikkert som vanlig betong, både når det gjelder eksplosjon og beskytning.

Krysslimt massivtre har god sikkerhet ved eksplosjonstester på avstand, mens sikkerheten mot ladninger på nært hold og beskytning, er lav.

Det gjenstår mer arbeid

Tre brukes stadig oftere i større byggeprosjekter, og det er økt interesse for å skape bygninger i tre. Bruk av tre i bygg med høye sikkerhetskrav krever i dag bruk av andre materialer i tillegg. Det er behov for både merkunnskap og produktutvikling på området.

– Statsbygg bruker tre der det gir funksjonelle løsninger. Forskningsprosjektet har vist at det både er muligheter og begrensninger i bruk av tre, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

– Vi tror at det gjenstår mye arbeid før konkrete løsninger er tilgjengelige i markedet. Vi tar gjerne en rolle i dette arbeidet, men her må både rådgivere, produsenter og virkemiddelapparatet involvere seg. Vi bør også se etter løsninger som kombinerer massivtre med andre materialer, som for eksempel lavkarbonbetong.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *