Vinnerforslaget "Adapt" bør bygges med mest mulig tre. (Illustrasjon: Statsbygg)

Bygg Regjeringskvartalet i norsk tre

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF har levert sitt representantforslag til Stortinget om trebruk i det nye Regjeringskvartalet i Oslo.

Norsk treindustri er verdensledende, og et signalprosjekt som regjeringskvartalet vil bli et utstillingsvindu for norsk teknologi og norske klimavennlige naturressurser dersom det bygges i tre, skriver partiene i sitt forslag.

Les også: «Adapt» blir det nye Regjeringskvartalet

Tre må være hovedmatrialet

Byggingen av regjeringskvartalet er en av de største enkeltstående offentlige anskaffelsene som vil gjøres i Norge i tiårene framover. Derfor mener forslagsstillerne at trevirke skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet.

– Dette vil gjøre det nye regjeringskvartalet til et eksempel på god norsk byggeskikk slik hovedflyplassen på Gardermoen ble etter at Stortinget vedtok det, minner partiene om.

Samtidig vil en offentlig investering i denne størrelsesordenen der trevirke skal være et hovedelement, bidra til å utvikle ny teknologi og nye produkter i en viktig næring for Norge. Sist, men ikke minst vil et høyt innslag av tre i nybygget være langt mer miljøvennlig enn alternativet, som er å bygge i stål, betong eller sement. Å gjøre trevirke til et hovedelement i det nye regjeringskvartalet vil med andre ord bidra til samfunnsnyttige formål og til industribygging, skriver partiene i forslaget.

annonse

Vil videreutvikle norsk treindustri

Norsk treindustri er verdensledende, og et signalprosjekt som regjeringskvartalet vil bli et utstillingsvindu for norsk teknologi og norske klimavennlige naturressurser dersom det bygges i tre. Treindustrien er i rask utvikling. Markedet for nye, industrialiserte løsninger er sterkt økende og mange av produsentene satser offensivt for å utvikle ny teknologi og nye produkter.

Det offentlige bør benytte store investeringer som nytt regjeringskvartal til å bygge opp strategisk viktige næringer for å ruste Norge for framtida og gjøre den norske økonomien mindre oljeavhengig. Partiene oppsummer forslaget i fire punkter:

  1. Stortinget ber regjeringen sørge for at regjeringskvartalet blir et ledende eksempel på reduksjon av skadelig miljøpåvirkning og fremme av klimavennlige løsninger i offentlig byggeri, i tråd med § 5 i lov om offentlige anskaffelser, hvor et livsløpsperspektiv legges til grunn.

  2. Stortinget ber regjeringen sørge for at det legges særskilt vekt på klima- og miljøfotavtrykket til materialene som benyttes i byggingen av regjeringskvartalet.

  3. Stortinget ber regjeringen legge opp til at regjeringskvartalet skal stå som et eksempel på god norsk byggeskikk og arkitektur, og at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet.

  4. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at bygging av regjeringskvartalet skal bidra til innovasjon og utvikling hos norske leverandører i tråd med målene for Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Det nye regjeringskvartalet vil være hele 250.000 kvadratmeter når det er ferdig. Ifølge planene skal det være fullført i 2027.

Først venter Stortingsbehandling av kostnadsrammene i 2019 og forhåpentligvis en byggestart i 2020.

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen