Regjeringskvartalet sett fra Akersgata. (Illustrasjon: Statsbygg)

– Tre skal være et viktig element

Et flertall på Stortinget besluttet at regjeringskvartalet skal bygges med norsk og bærekraftig tre.

En samlet kommunal- og forvaltningskomité på Stortinget ber regjeringen «legge opp til at regjeringskvartalet skal stå som et eksempel på god byggeskikk og arkitektur, og at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet», heter det i innstillingen som ble fremmet tirsdag.

Les også: – Det kan på godt norsk ramle sammen og Bygg regjeringskvartalet i norsk tre

La vekt på grønne materialer

Sterke krefter fra betongprodusentene og fageksperter hadde advart komiteen mot å basere seg trebruk. Komiteen mener at miljøhensyn og mulighetene for norsk treindustri veier tyngre:

– Stortinget ber regjeringen sørge for at det legges særskilt vekt på klima- og miljøfotavtrykket til materialene som benyttes i byggingen av regjeringskvartalet. I beregningene av miljøeffekt skal både råvareuttak, produksjon, transport og byggefase trekkes inn, skriver komiteen.

Treindustrien jubler over vedtaket.

– Det er positivt at politikerne er fremoverlent og fremmer økt bruk av tre. Vi har overskudd av skogressurser og det er behov for å bruke fornybare materialer for å få ned klimagassutslipp. Ved å etterspørre tre fremmes også innovasjon og industrialisering i byggenæringen, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad.

Sikkerhet viktig

– De siste dagene har det vært gjort et stort poeng av sikkerhetsaspektet knyttet til å bruk av tre i regjeringskvartalet, blant annet når det gjelder motstandsevne mot eksplosjoner. Treindustrien vil understreke at det er en selvfølge at man bygger sikre bygg, fortsetter Finstad og legger til:

– Det er klart vi skal ha løsninger som er dokumenterte og gode. De beste byggene får vi når ulike materialer kombineres slik at egenskapene kommer til sin rett. Debatten har sporet helt av når man gir inntrykk av at Statsbygg nå må bruke tre for enhver pris uten å dekke grunnleggende krav til regjeringskvartalet. Det legges opp til at tre skal være et viktig element i byggene, ikke det eneste materialet, utdyper Finstad.

Ifølge komiteen «bør regjeringen nå sikre at regjeringskvartalet blir et ledende eksempel på reduksjon av skadelig miljøpåvirkning og fremme av klimavennlige løsninger i offentlig byggeri, med strenge sikkerhetskrav, i tråd med § 5 i lov om offentlige anskaffelser, hvor et livsløpsperspektiv legges til grunn».

Her bes regjeringen altså om å fokusere på den mest miljøvennlige byggemåten, hvis ikke må det dokumenteres hvorfor mindre grønne løsninger velges:

– Stortinget ber regjeringen på egnet måte informere Stortinget om hva målet: «Klimagassutslippet skal være vesentlig lavere enn utslippene i et referanseprosjekt med samme sikkerhetsnivå» innebærer for regjeringskvartalet og fremme forslag til tallfesting av mål for klimagassreduksjon for prosjektet, heter det til slutt i komiteens tilråding.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *