Aino Werp fra Control AS og Per Morten Johansen fra Omsorgsbygg Oslo KF gratulererer hverandre med kontrakten for Munkerud barnehage. (Foto: Omsorgsbygg Oslo KF)

Gratulerer med en kompetanse-kontrakt

Som den første i landet, blir Munkerud barnehage i Oslo bygd med en ny type kontrakt som belønner leverandørens kompetanse og prestasjoner.

Barnehagen er det første offentlige byggeoppdraget som bygges med den nye kontraktsformen med prestasjonsinnkjøp – BVP (Best Value Procurement). Det var derfor ekstra god grunn for Omsorgsbygg Oslo KF og totalentreprenør Control AS  å smile bredt ved kontraktsigneringen før jul.

Les også: Laveste pris demper optimistisk næring

Prøver og evaluerer

Omsorgsbygg Oslo KF er en av 12 piloter som prøver ut BVP-metoden for Difi – det sentrale organet for offentlige anskaffelser.
– Vi vil i etterkant evaluere om metoden fungerer som forutsatt, det vil si gir raskere bygg med bedre kvalitet til en lavere kostnad, skriver  Omsorgsbygg Oslo KF i en pressemelding.

En annen styring

BVP er en annen måte å styre byggeprosjekter. Man tildeler på kompetanse, prestasjon og risikoforståelse, og løsningsforslaget er ikke beskrevet i detalj, forklarer difi på nettsidene.

Difi mener metoden vil gjøre at det går mindre tid på elementer som vanligvis er tidkrevende i ordinære prosjekter, for eksempel detaljering av kravspesifikasjon og prosjektoppfølging.

25 % raskere gjennomføring

Denne kontraktsmodellen kommer fra Nederland, og erfaringer derfra er at gjennomføringstida er ca. 25 % raskere enn ved ordinære prosjekter. Tidsbruk til kontraktsoppfølging er også kraftig redusert, hos noen oppdragsgivere er den halvert, skriver difi.

Oslomodellen i praksis

Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser, Oslomodellen, er også lagt inn i kontrakten. Det innebærer blant annet kontraktsfestet bruk av lærlinger og fast ansatte. Hensikten er å komme useriøse bedrifter til livs, skriver Omsorgsbygg Oslo KF i pressemeldingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *