– Når det legges opp til at det kan velges en preakseptert ytelse, bør det også være mulig å prosjektere og utføre den, sier fagkonsulent Nils Jørgen Brodin. (Foto: C. Kunøe)

Oppkant og tilgjengelighetskrav krasjer i ny veileder

I den nye veilederen for TEK 17 (§13-15) er det er gitt to alternative preaksepterte ytelseskrav for å sikre at lekkasjevann ikke kommer på avveie ved lekkasje fra utstyr montert utenfor dusjens nedslagsfelt.

Kravet gjelder i den del av våtrommet som ikke blir utsatt for vannsøl ved normal bruk.

Les også: Tema våtrom: – Krever daglig oppfølging og Mye nytt i TEK17

Fysisk oppkant eller høydeforskjell

Byggmesterforbundet har vært usikre på alternativ b i veiledningsteksten som er gjengitt under:

Vi har derfor forespurt Dibk om det her skal være en fysisk oppkant eller om det egentlig menes at det skal være en høydeforskjell fra slukrist til membrans laveste punkt ved terskelen.

Dibk bekrefter at det skal være en fysisk oppkant på det vanntette sjiktet (membranen) ved dørterskelen. Men dette harmonerer dårlig med kravet til tilgjengelighet hvor terskelen maksimalt kan være 25mm høy.

Slik begrunnes kravet: Dibk svarer om oppkant-kravet

Uten rom for avvik

Situasjonen blir da at terskelen maksimalt skal være 25mm høy samtidig som den vanntette oppkanten ved terskel minimalt skal være 25mm høy. Det sier seg selv at man ikke kan prosjektere en løsning etter en preakseptert ytelse uten noe rom for avvik på utførelsen.

Konsekvensene ved å prosjektere feil i dette tiltaket kan bli svært kostbare. (Illustrasjonsfoto)

Selvfølgelig vil det fortsatt være mulig å velge andre dokumenterbare løsninger, men når det legges opp til at det kan velges en preakseptert ytelse, bør det også være mulig å prosjektere og utføre den.

 

Resultatet kan bli at man står igjen med alternativ a) som er 1:100 fall på hele gulvet i de tilfeller hvor det er krav til tilgjengelighet hvis det skal prosjekteres etter preaksepterte ytelser.

Utfordrende å løse

Vi mener at disse nye ytelseskravene er lite fleksible. Mange ønsker store flisformater på gulvet som det kan være utfordrende å legge med 1:100 fall. Hvis kravet til oppkant var satt til for eksempel 15mm istedenfor 25mm ville den preaksepterte ytelsen kunne være et godt alternativ for å sikre at vann ledes til sluk og ikke renner ut ved terskelen ved en eventuell lekkasje.

Valg av riktig løsning vil være avhengig av rommets utforming samt plassering av dør og vanntilkoblet utstyr i forhold til sluket.

I tillegg til eventuelt oppkant, skal det selvfølgelig være lokalt fall på den del av gulvet som blir utsatt for vannsøl ved normal bruk av badet. Kravet til 25 mm høydeforskjell er i den nye veilederen lagt til den vanntette sonen (§13-15 2. ledd punkt d) og vil gjelde uansett løsning som velges.

 

 

5 kommentarer til “Oppkant og tilgjengelighetskrav krasjer i ny veileder

  1. Spørsmål til vurdering: Det vanntette sjiktet er membranen (ikke flisen). Den ligger normalt en god cm under flisen, med litt oppbygging (med flis-lim mot døråpning) kan man få til 1,5 cm høydeforskjell. Setter man overkant flat terskel i høyde overkant flis, samt fører membran opp på terkselkanten (dekt av fugemasse/list/beslag), vil man ha de 2,5 cm. Samtidig er den fysiske høydeforskjellen bare terskelhøyden på ca 1 cm.

  2. Svar til Lundbo:
    På direkte spørsmål til Dibk så snakker de om en fysisk oppkant ved terskelen på 25mm. Ved lekkasje vil det kunne komme mye vann på en gang og fliskledningen er ikke åpen nok til at flistykkelsen kan regnes med i oppkanthøyden. Der det legges vinylbelegg vil det uansett måtte være 25mm.

    Der f.eks servanten er plassert nær døråpning vil en oppkant kunne være en sikrere løsning enn 1:100 fall på hele gulvet uten oppkant ved terskel. Men fallet som etableres på gulvet bør kunne trekkes fra deler av oppkanthøyden slik at den ikke kommer i konflikt med tilgjengelighetskravet, mener vi.

  3. TEK17 referer til det vanntette sjiktet, ikke visuell oppkant: «Gulvet avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm på alle sider, også mot døråpning»

    Mulig han på dibk misforstod…?

  4. Jeg trodde det var en standar HØYDE på bad dør som vender inn i bad. JEG alle mot døren pga vann på gulv og foten min satte seg fast under døren fordi døren hadde ca 4cm HØYDE. Jeg vil kalle det for en felle .JEG datt og brakk ankel fordi foten var låst fast i dør. Hva mener fag folk om dette

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *