(Illustrasjonsfoto)

Rekordmange lærekontrakter i Trøndelag

– Trondhjems Byggmesterlaugs eget opplæringskontor setter ny rekord når det gjelder inntak av nye lærlinger med 90 kontrakter, sier daglig leder Are Søpstad.

Søpstad gleder seg til å møte alle lærebedriftene og lærlingene til signering av avtalene neste uke.

Les også: Trondheim vedtok skjerpet lærlingklausul og Signerte 45 lærekontrakter i Trondheim

Lærlingklausulen er viktig

Til Byggmesteren sier Are Søpstad at flere og flere bedrifter ser fordelene av å bli godkjente opplæringsbedrifter.

– De skjønner at man må ta samfunnsansvar ved å rekruttere fremtidens fagarbeidere til egen bedrift og bransje.

En skjerpet lærlingklausul i Trondheim har også hjulpet på rekrutteringen.

– Årets rekordinntak kan også sees i sammenheng med at vi fikk innført Lærlingklausulen som er et av flere mulige virkemidler for å øke antall læreplasser og styrke fag- og yrkesopplæringen, sier lederen for Byggmestrenes Servicekontor.

Flere jenter vil tømre

– Andelen søkere til yrkesfag på Vg1 i Trøndelag har økt siden i fjor og det er svært positivt at flere ungdommer ser de store mulighetene yrkesfagene gir, fortsetter Søpstad.

Han gleder seg også over at opplæringskontoret setter en ny rekord i år:

– Det er ekstra gledelig at flere jenter kommer inn i faget vårt. Tidligere kunne vi sporadisk ha en jente i læra fra tid til annen, men nå teller vi 10 jenter totalt som skal signere lærekontrakt, sier Søpstad. (Foto: Byggmesteren)

Tiltak som virker

Idag er Byggmestrenes Servicekontor det største bransjekontoret i Trøndelag med rundt 110 medlemsbedrifter og 150 lærlinger i systemet.

Søpstad håper at kommunene og fylket vil fortsette arbeidet med gode tiltak som Lærlingklausulen, når de nå ser hvilken enorm effekt dette har for rekrutteringen til yrkesfagene.

– Tiltak som bidrar til flere læreplasser vil også bedre tilgangen på faglært kompetanse i arbeidslivet i årene framover, minner Søpstad om og legger til:

– Som en sammensatt bransje så er vi også veldig opptatt av å bekjempe arbeidskriminalitet , jobbe for like konkurransevilkår for alle seriøse bedrifter i vår næring. Dette gir flere læreplasser og er et skritt i riktig retning også når det gjelder bekjempelsen av arbeidskriminalitet, sier Are Søpstad.

 

De rekordmange lærekontraktene signeres om en uke i Trondheim sammen med lærebedriftene, Prøvenemnda og fylkeskommunen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *